III Charytatywny Turniej Szachowy „Szachiści dla chorych na mukowiscydozę” - Grupa B

06.01
2020
Data
Warszawa
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

1. DATA I MIEJSCE:

Poniedziałek, 6 stycznia 2020 godz. 10:00
Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, 9 piętro

**2. ORGANIZATORZY: **

Klub Szachowy SzachMatek, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą: Waldemar Majek / tel. 509 903 445
e-mail: waldemar@majek.pl
Dyrektor turnieju: Waldemar Majek / e-mail: waldemar@majek.pl
Sędzia główny: Michał Markiewicz / e-mail: michal.markiewicz88@gmail.com

**3. PARTNERZY: **

UHY ECA, MDDP Akademia Biznesu, Chess Academy, Polski Związek Szachowy, Mazowiecki Związek Szachowy

**4. PATRONAT HONOROWY: **

Prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak

**5. SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ: **

10:00 - uroczyste rozpoczęcie turnieju
10:15 - 15:45 rundy turniejowe
16:00 - zakończenie turnieju

6. CEL TURNIEJU:

Budowanie świadomości dotyczącej choroby i potrzeb chorych na mukowiscydozę.
Zbiórka środków na leczenie i rehabilitację chorych na mukowiscydozę.
Popularyzacja gry w szachy.

7. GRUPY TURNIEJOWE oraz TEMPO GRY:

• GRUPA "A" - OPEN dla wszystkich
• GRUPA "B" - dzieci do lat 13 (urodzeni w 2007 r. lub młodsi)
Turnieje rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry w obu grupach: 10 min dla zawodnika + dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

8. NAGRODY:

GRUPA "A" – OPEN

I - 1000 zł
II - 700 zł
III - 500 zł
IV - 400 zł
V - 300 zł
VI - 250 zł
VII - 200 zł
VIII - 150 zł
IX - 100 zł
X - 50 zł

Nagrody specjalne
Najlepsza kobieta 300 zł
Najlepsza juniorka do lat 18 (ur. 2002 i młodsze) 200 zł
Najlepszy junior do lat 18 (ur. 2002 i młodsi) 200 zł
Grupa rankingowa ELO 1751-2000
I - 150 zł II - 100 zł
Grupa rankingowa ELO 1501-1750
I - 150 zł II - 100 zł
Grupa rankingowa ELO 1251-1500
I - 150 zł II - 100 zł
Grupa rankingowa ELO do ELO 1250 lub bez ELO
I - 150 zł II - 100 zł

Nagroda losowana 100 zł

Każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom i medal.

UWAGI do nagród:
• W celu odebrania nagrody, zawodnik musi być obecny podczas zakończenia turnieju
• Nagrody nie są dzielone
• Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie 1 nagrodę
• Jeżeli zawodnikowi przysługuje więcej nagród, to otrzymuje najwyższą
• Jeżeli wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje nagrody w kolejności: za miejsce, dla kobiet, dla juniorów, w grupach rankingowych
• Nagrodę losowaną może otrzymać zawodnik, który nie został już wcześniej nagrodzony

GRUPA "B" - dzieci do lat 13
Każdy uczestnik turnieju otrzymuje: medal , dyplom, nagrodę rzeczową, upominek.
Miejsca 1-3 - dodatkowo otrzymują puchar.
UWAGI do nagród: w celu odebrania nagród, zawodnik musi być obecny podczas zakończenia turnieju.

9. PUNKTACJA:

O kolejności zajętych miejsc decyduje: ilość zdobytych punktów, punktacja Buchholza cut1, pełna punktacja Buchholza, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.

**10. WPISOWE: **

60 zł dla wszystkich uczestników
Rabat dla rodzin (od min 2 osób): każda osoba z rodziny biorąca udział w turnieju płaci 50 zł wpisowego
Opłata za wpisowe:
• płatne do dnia 2 stycznia 2020 r.
• przelewem na konto: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 11 1020 3466 0000 9402 0100 1189
• w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz grupę turniejową
Całość wpisowego przeznaczona jest na działalność statutową Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

11. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 2 stycznia 2020 r. na stronie: https://chessmanager.com

Grupa A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5697280487194624
Grupa B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6579130017513472

Można również zgłaszać się drogą mailową na adres: zapisy@szachmatek.pl
• Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko; kategorię szachową i ranking FIDE; datę urodzenia.
• Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami w sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

12. UWAGI:
• Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE
• Turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
• Interpretacja niniejszego komunikatu leży w gestii sędziego głównego turnieju
• O wszelkich sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje organizator lub sędzia główny
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w komunikacie
• Na turnieju będzie bezpłatny poczęstunek - kawa, herbata , woda
• Osoby chore na mukowiscydozę nie mogą wziąć udziału w turnieju ze względu na konieczność izolacji między chorymi
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
• Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Organizatorów.
• Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich opiekunowie /rodzice.

Z A P R A S Z A M Y !

chess:manager