III Charytatywny Turniej Szachowy „Szachiści dla chorych na mukowiscydozę” - Grupa B

06.01
2020
Date
Warszawa
POL
City
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Dobosiewicz, Dawid 1305 6.5
2. Dzierzgowska, Jagoda 1148 6.0
3. Michalski, Daniel 5.5
4. Kowalik, Piotr 1118 5.5
5. Walewska, Natalia 1010 5.5
See all 62 players

1. DATA I MIEJSCE:

Poniedziałek, 6 stycznia 2020 godz. 10:00
Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, 9 piętro

**2. ORGANIZATORZY: **

Klub Szachowy SzachMatek, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą: Waldemar Majek / tel. 509 903 445
e-mail: waldemar@majek.pl
Dyrektor turnieju: Waldemar Majek / e-mail: waldemar@majek.pl
Sędzia główny: Michał Markiewicz / e-mail: michal.markiewicz88@gmail.com

**3. PARTNERZY: **

UHY ECA, MDDP Akademia Biznesu, Chess Academy, Polski Związek Szachowy, Mazowiecki Związek Szachowy

**4. PATRONAT HONOROWY: **

Prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak

**5. SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ: **

10:00 - uroczyste rozpoczęcie turnieju
10:15 - 15:45 rundy turniejowe
16:00 - zakończenie turnieju

6. CEL TURNIEJU:

Budowanie świadomości dotyczącej choroby i potrzeb chorych na mukowiscydozę.
Zbiórka środków na leczenie i rehabilitację chorych na mukowiscydozę.
Popularyzacja gry w szachy.

7. GRUPY TURNIEJOWE oraz TEMPO GRY:

• GRUPA "A" - OPEN dla wszystkich
• GRUPA "B" - dzieci do lat 13 (urodzeni w 2007 r. lub młodsi)
Turnieje rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry w obu grupach: 10 min dla zawodnika + dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

8. NAGRODY:

GRUPA "A" – OPEN

I - 1000 zł
II - 700 zł
III - 500 zł
IV - 400 zł
V - 300 zł
VI - 250 zł
VII - 200 zł
VIII - 150 zł
IX - 100 zł
X - 50 zł

Nagrody specjalne
Najlepsza kobieta 300 zł
Najlepsza juniorka do lat 18 (ur. 2002 i młodsze) 200 zł
Najlepszy junior do lat 18 (ur. 2002 i młodsi) 200 zł
Grupa rankingowa ELO 1751-2000
I - 150 zł II - 100 zł
Grupa rankingowa ELO 1501-1750
I - 150 zł II - 100 zł
Grupa rankingowa ELO 1251-1500
I - 150 zł II - 100 zł
Grupa rankingowa ELO do ELO 1250 lub bez ELO
I - 150 zł II - 100 zł

Nagroda losowana 100 zł

Każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom i medal.

UWAGI do nagród:
• W celu odebrania nagrody, zawodnik musi być obecny podczas zakończenia turnieju
• Nagrody nie są dzielone
• Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie 1 nagrodę
• Jeżeli zawodnikowi przysługuje więcej nagród, to otrzymuje najwyższą
• Jeżeli wysokość nagród jest identyczna, zawodnik otrzymuje nagrody w kolejności: za miejsce, dla kobiet, dla juniorów, w grupach rankingowych
• Nagrodę losowaną może otrzymać zawodnik, który nie został już wcześniej nagrodzony

GRUPA "B" - dzieci do lat 13
Każdy uczestnik turnieju otrzymuje: medal , dyplom, nagrodę rzeczową, upominek.
Miejsca 1-3 - dodatkowo otrzymują puchar.
UWAGI do nagród: w celu odebrania nagród, zawodnik musi być obecny podczas zakończenia turnieju.

9. PUNKTACJA:

O kolejności zajętych miejsc decyduje: ilość zdobytych punktów, punktacja Buchholza cut1, pełna punktacja Buchholza, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.

**10. WPISOWE: **

60 zł dla wszystkich uczestników
Rabat dla rodzin (od min 2 osób): każda osoba z rodziny biorąca udział w turnieju płaci 50 zł wpisowego
Opłata za wpisowe:
• płatne do dnia 2 stycznia 2020 r.
• przelewem na konto: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 11 1020 3466 0000 9402 0100 1189
• w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz grupę turniejową
Całość wpisowego przeznaczona jest na działalność statutową Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

11. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 2 stycznia 2020 r. na stronie: https://chessmanager.com

Grupa A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5697280487194624
Grupa B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6579130017513472

Można również zgłaszać się drogą mailową na adres: zapisy@szachmatek.pl
• Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko; kategorię szachową i ranking FIDE; datę urodzenia.
• Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami w sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.

12. UWAGI:
• Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE
• Turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
• Interpretacja niniejszego komunikatu leży w gestii sędziego głównego turnieju
• O wszelkich sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje organizator lub sędzia główny
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w komunikacie
• Na turnieju będzie bezpłatny poczęstunek - kawa, herbata , woda
• Osoby chore na mukowiscydozę nie mogą wziąć udziału w turnieju ze względu na konieczność izolacji między chorymi
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
• Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Organizatorów.
• Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich opiekunowie /rodzice.

Z A P R A S Z A M Y !

chess:manager