Sierpniowy Turniej Klasyfikacyjny- Grupa A

12.08
2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
30'
Tempo
5/5
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Michalak, Katarzyna 1245 4.5
2. Halicki, Grzegorz 1234 4.0
3. Glinkowski, Mateusz 4.0
4. Obolewicz, Michał 1251 3.0
5. Leszkowicz, Jan 3.0
Zobacz wszystkich 16 zawodników

Sierpniowy Turniej Klasyfikacyjny
Regulamin

 1. Organizator 
  Szachowy Klub Seniorski C4,
  Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra,
  Szkoła Języków Obcych „Premium”.

 2. Miejsce i termin
  Turniej odbędzie się  w Szkole Języków Obcych „Premium” ul. Okrzei 11 w dniu 12.08.2023.
  Potwierdzenie rejestracji i opłacenie wpisowego 9.30-9.45 12.08.2023.
  Start pierwszej rundy 10.00
  Przewidywane zakończenie turnieju godz. 14.00

 3. Cel turnieju 
  popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych
  integracja środowiska szachowego
  efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego

 4. Uprawnieni do gry 
  Grupa P - dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze.
  Grupa B - osoby urodzone w latach 2015-2013 (bez względu na kategorię szachową) oraz osoby urodzone w latach 2012-2010 z V kategorią i bez kategorii szachowej.
  Grupa A - osoby urodzone w latach 2012-2010 z IV lub wyższą kategorią szachową oraz osoby starsze bez względu na katagorię .

 5. Zapisy do dnia 11.08.2023 do godziny 20:00
  W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami, ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników

 6. Wpisowe
  40 zł od zawodnika płatne w dniu turnieju

 7. System rozgrywek 
  System szwajcarski, 5 rund, tempo gry: 30 min na zawodnika.
  Możliwość uzyskania normy na V i IV kategorię szachową PZSzach.

 8. Grupy rozgrywkowe 
  Grupa P - dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze.
  Grupa B - osoby urodzone w latach 2015-2013 (bez względu na kategorię szachową) oraz osoby urodzone w latach 2012-2010 z V kategorią i bez kategorii szachowej.
  Grupa A - osoby urodzone w latach 2012-2010 z IV lub wyższą kategorią szachową oraz osoby starsze bez wzlędu na katagorię .

 9. Przepisy gry
  Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
  Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
  Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
  Kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Bucholz średni, Bucholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
  Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną

 10. Nagrody 
  Grupa Przedszkolaki - dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze: Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-6 oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.
  Grupa Klasy I-III - dzieci urodzone w latach 2015-2013 i młodsze. Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-6 oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.
  Grupa OPEN - osoby urodzone w roku 2012 i starsze. Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3 oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.

 11. Postanowienia końcowe:
  W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby, spełniający kryteria określone w pkt. 4.
  Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  Organizator zastrzega że w wypadku małej ilości zawodników może łączyć grupy
  Organizator przewiduje nagrodę niespodziankę dla najlepszej Kobiety
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

osoba do kontaktu. Paweł Janic, tel: 880 649 262

chess:manager