Sierpniowy Turniej Klasyfikacyjny- Grupa P

12.08
2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
30'
Tempo
5/5
Rundy

Sierpniowy Turniej Klasyfikacyjny
Regulamin

 1. Organizator 
  Szachowy Klub Seniorski C4,
  Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra,
  Szkoła Języków Obcych „Premium”.

 2. Miejsce i termin
  Turniej odbędzie się  w Szkole Języków Obcych „Premium” ul. Okrzei 11 w dniu 12.08.2023.
  Potwierdzenie rejestracji i opłacenie wpisowego 9.30-9.45 12.08.2023.
  Start pierwszej rundy 10.00
  Przewidywane zakończenie turnieju godz. 14.00

 3. Cel turnieju 
  popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych
  integracja środowiska szachowego
  efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego

 4. Uprawnieni do gry 
  Grupa P - dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze.
  Grupa B - osoby urodzone w latach 2015-2013 (bez względu na kategorię szachową) oraz osoby urodzone w latach 2012-2010 z V kategorią i bez kategorii szachowej.
  Grupa A - osoby urodzone w latach 2012-2010 z IV lub wyższą kategorią szachową oraz osoby starsze bez względu na katagorię .

 5. Zapisy do dnia 11.08.2023 do godziny 20:00
  W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami, ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników

 6. Wpisowe
  40 zł od zawodnika płatne w dniu turnieju

 7. System rozgrywek 
  System szwajcarski, 5 rund, tempo gry: 30 min na zawodnika.
  Możliwość uzyskania normy na V i IV kategorię szachową PZSzach.

 8. Grupy rozgrywkowe 
  Grupa P - dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze.
  Grupa B - osoby urodzone w latach 2015-2013 (bez względu na kategorię szachową) oraz osoby urodzone w latach 2012-2010 z V kategorią i bez kategorii szachowej.
  Grupa A - osoby urodzone w latach 2012-2010 z IV lub wyższą kategorią szachową oraz osoby starsze bez wzlędu na katagorię .

 9. Przepisy gry
  Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
  Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
  Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
  Kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Bucholz średni, Bucholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
  Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną

 10. Nagrody 
  Grupa Przedszkolaki - dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze: Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-6 oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.
  Grupa Klasy I-III - dzieci urodzone w latach 2015-2013 i młodsze. Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-6 oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.
  Grupa OPEN - osoby urodzone w roku 2012 i starsze. Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3 oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.

 11. Postanowienia końcowe:
  W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby, spełniający kryteria określone w pkt. 4.
  Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  Organizator zastrzega że w wypadku małej ilości zawodników może łączyć grupy
  Organizator przewiduje nagrodę niespodziankę dla najlepszej Kobiety
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

osoba do kontaktu. Paweł Janic, tel: 880 649 262

chess:manager