IX Mistrzostwa Jeleniej Góry Juniorów do lat 12, 15, 20

18.05
2024
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Salamon, Julia 1763 6.0
2. Burda, Igor 1531 5.5
3. Trusewicz, Remigiusz 1561 5.0
4. Trusewicz, Jakub 1639 5.0
5. Cudyk, Oliwia 1570 5.0
Zobacz wszystkich 20 zawodników

IX MISTRZOSTWA JELENIEJ GÓRY
przedszkolaków, młodzików i juniorów
w szachach

Jelenia Góra, 18 maja 2024 r.

REGULAMIN

1.ORGANIZATOR
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Urząd Miasta w Jeleniej Górze
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
PATRONAT MEDIALNY
www.jelonka.com

2.CELE
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci
efektywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu
sportowa rywalizacja z rówieśnikami
przygotowanie do Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w szachach (Ścinawka Średnia, 24-26 maja 2024 r.)

3.TERMIN
18 maja 2024 r. (sobota),
godz. 9:00-9.45- potwierdzenie zgłoszeń,
godz. 10.10- start I rundy

4.MIEJSCE
Jelenia Góra, Szkoła Podstawowa nr 10, ul.Morcinka 31, hala sportowa (prosimy o przygotowanie obuwia zmiennego).

5.GRUPY ROZGRYWKOWE, ZAWODNICY
**
Przedszkolaki
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2017 r. i młodsze, mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich przedszkoli. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
8 - latki
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2016 r., mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-10
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2014 i 2015 r., mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-12
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2012 i 2013 r., mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-15
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2009-2011, mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-20 **
W turnieju może brać udział młodzież urodzona w latach 2004-2008, mieszkająca w Jeleniej Górze lub uczęszczająca do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.

W przypadku małej ilości zgłoszeń grupy będą łączone.

6.TEMPO GRY
U-10, U-12, U-15, U-20 : 10 minut + 5 sek. za wykonane posunięcie na zawodnika na partię, 7 rund – zegary elektroniczne
Przedszkolaki, 8-latki: 10 minut, 6 rund – zegary mechaniczne

7.PRZEPISY GRY
obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego
kojarzenie rund systemem szwajcarskim
za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt
kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Bucholz średni, Bucholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi
spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną

8.WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział wszystkie dzieci spełniające warunki określone w pkt. 5
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych osób
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszenie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie obuwia zmiennego.

9.NAGRODY
Przedszkolaki i U8
Miejsca I-III zostaną nagrodzone pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Ponadto wszyscy uczestnicy tej grupy, którzy ukończą zawody otrzymają dyplom i nagrodę pocieszenia.
U10, U12, U15, U20
Zwycięzcy poszczególnych grup zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi. Ponadto wszyscy uczestnicy tej grupy, którzy ukończą zawody otrzymają dyplom i nagrodę pocieszenia.
10.TERMINARZ
18 maja 2024 r. (sobota)
godz. 9:00 - 9:45 zapisy i weryfikacja zgłoszeń
godz. 10:00 otwarcie
godz. 10:10 rundy
ok. godz. 12:30 zakończenie grup Przedszkolaki, 8-latki
ok. godz. 15:00 zakończenia grup U-10, U-12, U-15,U-20 (około 10 minut po
zakończeniu ostatniej rundy)

11.ZGŁOSZENIA
Do dnia 17 maja 2024 r. (piątek) do godz. 21:00, za pośrednictwem systemu chessarbiter.com, chessmanager lub email: turnieje@jelonka.eu (imię, nazwisko, szkoła, rocznik).
W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami. Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju. Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 10:15 będą mogli rozpocząć zawody od II rundy.

12.POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie
Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Ksz Jelonka Jelenia Góra zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. Zmianami), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku.

chess:manager