IX Mistrzostwa Jeleniej Góry Młodzików do lat 10

18.05
2024
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

IX MISTRZOSTWA JELENIEJ GÓRY
przedszkolaków, młodzików i juniorów
w szachach

Jelenia Góra, 18 maja 2024 r.

REGULAMIN

1.ORGANIZATOR
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Urząd Miasta w Jeleniej Górze
Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
PATRONAT MEDIALNY
www.jelonka.com

2.CELE
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci
efektywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu
sportowa rywalizacja z rówieśnikami
przygotowanie do Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w szachach (Ścinawka Średnia, 24-26 maja 2024 r.)

3.TERMIN
18 maja 2024 r. (sobota),
godz. 9:00-9.45- potwierdzenie zgłoszeń,
godz. 10.10- start I rundy

4.MIEJSCE
Jelenia Góra, Szkoła Podstawowa nr 10, ul.Morcinka 31, hala sportowa (prosimy o przygotowanie obuwia zmiennego).

5.GRUPY ROZGRYWKOWE, ZAWODNICY
**
Przedszkolaki
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2017 r. i młodsze, mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich przedszkoli. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
8 - latki
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2016 r., mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-10
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2014 i 2015 r., mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-12
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w 2012 i 2013 r., mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-15
W turnieju mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2009-2011, mieszkające w Jeleniej Górze lub uczęszczające do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.
U-20 **
W turnieju może brać udział młodzież urodzona w latach 2004-2008, mieszkająca w Jeleniej Górze lub uczęszczająca do jeleniogórskich szkół. Osobne grupy w kategorii dziewcząt i chłopców.

W przypadku małej ilości zgłoszeń grupy będą łączone.

6.TEMPO GRY
U-10, U-12, U-15, U-20 : 10 minut + 5 sek. za wykonane posunięcie na zawodnika na partię, 7 rund – zegary elektroniczne
Przedszkolaki, 8-latki: 10 minut, 6 rund – zegary mechaniczne

7.PRZEPISY GRY
obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego
kojarzenie rund systemem szwajcarskim
za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt
kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Bucholz średni, Bucholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi
spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną

8.WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział wszystkie dzieci spełniające warunki określone w pkt. 5
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych osób
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszenie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt
Uczestnicy proszeni są o przygotowanie obuwia zmiennego.

9.NAGRODY
Przedszkolaki i U8
Miejsca I-III zostaną nagrodzone pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Ponadto wszyscy uczestnicy tej grupy, którzy ukończą zawody otrzymają dyplom i nagrodę pocieszenia.
U10, U12, U15, U20
Zwycięzcy poszczególnych grup zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi. Ponadto wszyscy uczestnicy tej grupy, którzy ukończą zawody otrzymają dyplom i nagrodę pocieszenia.

10.TERMINARZ
18 maja 2024 r. (sobota)
godz. 9:00 - 9:45 zapisy i weryfikacja zgłoszeń
godz. 10:00 otwarcie
godz. 10:10 rundy
ok. godz. 12:30 zakończenie grup Przedszkolaki, 8-latki
ok. godz. 15:00 zakończenia grup U-10, U-12, U-15,U-20 (około 10 minut po
zakończeniu ostatniej rundy)

11.ZGŁOSZENIA
Do dnia 17 maja 2024 r. (piątek) do godz. 21:00, za pośrednictwem systemu chessarbiter.com, chessmanager lub email: turnieje@jelonka.eu (imię, nazwisko, szkoła, rocznik).
W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami. Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju. Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 10:15 będą mogli rozpocząć zawody od II rundy.

12.POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie
Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Ksz Jelonka Jelenia Góra zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. Zmianami), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku.

chess:manager