Festiwal Szachowy z okazji 100-lecia Klubu Sportowego Lech Poznań GRUPA A

08.07.2022
16.07.2022
Data
Poznan
POL
Miasto
90'
+30"
Tempo
9/9
Rundy

TRANSMISJA https://tinyurl.com/2faufd92

1. Organizator:

• Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań www.kszlech.pl,
kontakt: info@kszlech.pl; https://www.facebook.com/LechWSUS/

Partnerzy i sponsorzy:
• Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

2. Cele festiwalu szachowego:

• Uczczenie 100-lecia Klubu Sportowego Lech Poznań
• Popularyzacja szachów
• Podnoszenie kwalifikacji szachowych

3. Sala Gry:

• Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, ul. Głogowska 26, Poznań (KLIMATYZOWANE SALE)

4. Festiwal – turnieje i imprezy towarzyszące

Organizator planuje przeprowadzić dodatkowe imprezy towarzyszące – szczegóły w harmonogramie.

Imprezy główne:

• OPEN A dla zawodników z rankingiem PZSzach min. 1700 lub FIDE min 1300.
Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do turnieju zawodników nie spełniających kryteriów rankingowych.
9 rund, tempo gry: 90min+ 30s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

• OPEN B dla zawodników z rankingiem PZSzach maks. 1600 lub FIDE maks. 1300.
Zawodnicy bez licencji PZSzach proszeni są o kontakt z organizatorem (info@kszlech.pl)
9 rund, tempo gry: 90min+ 30s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

• OPEN C dla dzieci i amatorów z rankingiem PZSzach maks. 1250.
Zawodnicy bez licencji PZSzach proszeni są o kontakt z organizatorem (info@kszlech.pl)
9 rund, tempo gry: 60min; system szwajcarski

W przypadku małej liczby zawodników w OPEN C, turnieje OPEN C i OPEN B mogą zostać połączone

5. Zgłoszenie do turnieju:

OPEN A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5718952169701376
OPEN B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5644577361887232
OPEN C: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5114249228582912

Obowiązuje ograniczona liczba miejsc w związku z tym Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się za kompletne i potwierdzone po opłaceniu wpisowego i potwierdzeniu przez organizatora na liście startowej.

6. Wpisowe

Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM i WIM oraz członkowie honorowi KSz. LECH-WSUS.

*OPEN A *
Seniorzy: 120 zł
Juniorzy: 80 zł

OPEN B i C
Seniorzy: 100 zł
Juniorzy: 60 zł

Członkowie K.Sz. Lech-Poznań otrzymują rabat na wpisowe do OPEN A w wysokości 20 zł

Wpisowe należy opłacić do 4 lipca 2022 r. przelewem na konto:
Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań
71 2490 0005 0000 4500 7483 4794

W przypadku wpłaty po terminie lub gotówką w dniu rozpoczęcia turnieju wpisowe wzrasta o 40 PLN.

7. Nagrody:

Suma nagród wyniesie minimalnie 10.000 PLN przy założeniu 100 zawodników w OPEN A oraz 70 uczestników w OPEN B+C.
W przypadku większej liczby pula nagród zostanie odpowiednio zwiększona.
W przypadku niższej liczby zawodników gwarantowane są 3 pierwsze nagrody w każdej grupie.

OPEN A:
1. 2000
2. 1500
3. 1000
4. 800
5. 600
6. 400
7. 200

Najlepsza kobieta, ELO 1601-1800, ELO 1300-1600, juniorka starsza, juniorka młodsza, junior starszy, junior młodszy, senior- 200

OPEN B
1. 400
2. 300
3. 200

Najlepsza kobieta, juniorka starsza, juniorka młodsza, junior starszy, junior młodszy, senior- 100

OPEN C
1. 300
2. 200
3. 100

Najlepsza juniorka starsza, juniorka młodsza, juniorka do lat 10, junior starszy,junior młodszy, junior do lat 10- 100

Nagrody zostaną wypłacano w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia turnieju przelewem na konto bankowe wskazane przez zawodnika a w przypadku osób niepełnoletnich na konto wskazane przez prawnego opiekuna.

Nagrody finansowe nie są łączone, zawodnik otrzymuje wyższą nagrodę pieniężną. Kolejność przyznawania nagród: nagroda za miejsce, nagrody w grupie rankingowej, nagroda dla najlepszej kobiety, nagroda w grupie wiekowej juniorów.

8. Harmonogram festiwalu

08.07.2022 piątek
16:00 zamknięcielisty startowej i otwarcie
16:30 1. runda
09.07.2022 sobota
10:00 turniej 10min+5sek (rundy 1-5)
15:00 2. runda
10.07.2022 niedziela **
10:00 turniej 10min+5sek (rundy 6-9+zakończenie)
15:00 3. runda
11.07.2022 poniedziałek
16:30 4. runda
12.07.2022 wtorek **
16:30 5. runda
13.07.2022 środa
16:30 6. runda
14.07.2022 czwartek **
16:30 7. runda
15.07.2022 piątek **
16:30 8. runda
16.07.2022 sobota
10:00 9. runda
15:00 zakończenie
16:10 turniej blitza 3min+2sek
20:00 zakończenie

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut a uzasadnionych sytuacjach sędzia lub organizator może wydłużyć czas spóźnienia o kolejne 30 minut do łącznie 60 minut.

9. Uwagi końcowe

• W pierwszych dwóch dniach turnieju zawodnicy mogą skorzystać z dwóch pół-punktowych pauz pod warunkiem zgłoszenia prośby sędziemu głównemu dzień przed rozpoczęciem turnieju.
• Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują opiekunowi prawni. Opiekunowi prawni odpowiadają również za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników.
• Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu oraz formularzach zapisów partii w celu organizacji i przeprowadzenia festiwalu i poszczególnych turniejów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zapisów partii oraz materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Organizator i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych zawartych w wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
• Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
a) dla zawodników – przegrania partii,
b) dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie i jego ostatecznej interpretacji.
• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją komunikatu organizacyjnego.

chess:manager