Festiwal Szachowy z okazji 100-lecia Klubu Sportowego Lech Poznań GRUPA B

08.07.2022
16.07.2022
Data
Poznan
POL
Miejsce
90'
+30"
Tempo
0/9
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Włodkowski, Oskar 1175
2. Siwek, Leon 1148
3. Kłapeć, Adam 1144
4. Kordek, Eryk 1033
5. Jasiński, Bartłomiej 1600
Zobacz wszystkich 17 zawodników
1324
śr. ranking
20
śr. wiek
4
zawodników z ELO

1. Organizator:

• Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań www.kszlech.pl,
kontakt: info@kszlech.pl; https://www.facebook.com/LechWSUS/

Partnerzy i sponsorzy:
• Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

2. Cele festiwalu szachowego:

• Uczczenie 100-lecia Klubu Sportowego Lech Poznań
• Popularyzacja szachów
• Podnoszenie kwalifikacji szachowych

3. Sala Gry:

• Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, ul. Głogowska 26, Poznań (KLIMATYZOWANE SALE)

4. Festiwal – turnieje i imprezy towarzyszące

Organizator planuje przeprowadzić dodatkowe imprezy towarzyszące – szczegóły w harmonogramie.

Imprezy główne:

• OPEN A dla zawodników z rankingiem PZSzach min. 1700 lub FIDE min 1300.
Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do turnieju zawodników nie spełniających kryteriów rankingowych.
9 rund, tempo gry: 90min+ 30s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

• OPEN B dla zawodników z rankingiem PZSzach maks. 1600 lub FIDE maks. 1300.
Zawodnicy bez licencji PZSzach proszeni są o kontakt z organizatorem (info@kszlech.pl)
9 rund, tempo gry: 90min+ 30s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

• OPEN C dla dzieci i amatorów z rankingiem PZSzach maks. 1250.
Zawodnicy bez licencji PZSzach proszeni są o kontakt z organizatorem (info@kszlech.pl)
9 rund, tempo gry: 60min; system szwajcarski

W przypadku małej liczby zawodników w OPEN C, turnieje OPEN C i OPEN B mogą zostać połączone

5. Zgłoszenie do turnieju:

OPEN A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5718952169701376
OPEN B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5644577361887232
OPEN C: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5114249228582912

Obowiązuje ograniczona liczba miejsc w związku z tym Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się za kompletne i potwierdzone po opłaceniu wpisowego i potwierdzeniu przez organizatora na liście startowej.

6. Wpisowe

Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM i WIM oraz członkowie honorowi KSz. LECH-WSUS.

*OPEN A * Seniorzy: 120 zł
Juniorzy: 80 zł

OPEN B i C
Seniorzy: 100 zł
Juniorzy: 60 zł

Członkowie K.Sz. Lech-Poznań otrzymują rabat na wpisowe do OPEN A w wysokości 20 zł

Wpisowe należy opłacić do 4 lipca 2022 r. przelewem na konto:
Klub Szachowy LECH-WSUS Poznań
71 2490 0005 0000 4500 7483 4794

W przypadku wpłaty po terminie lub gotówką w dniu rozpoczęcia turnieju wpisowe wzrasta o 40 PLN.

7. Nagrody:

Suma nagród wyniesie minimalnie 10.000 PLN przy założeniu 100 zawodników w OPEN A oraz 70 uczestników w OPEN B+C.
W przypadku większej liczby pula nagród zostanie odpowiednio zwiększona.
W przypadku niższej liczby zawodników gwarantowane są 3 pierwsze nagrody w każdej grupie.

OPEN A:
1. 2000
2. 1500
3. 1000
4. 800
5. 600
6. 400
7. 200

Najlepsza kobieta, ELO 1601-1800, ELO 1300-1600, juniorka starsza, juniorka młodsza, junior starszy, junior młodszy, senior- 200

OPEN B
1. 400
2. 300
3. 200

Najlepsza kobieta, juniorka starsza, juniorka młodsza, junior starszy, junior młodszy, senior- 100

OPEN C
1. 300
2. 200
3. 100

Najlepsza juniorka starsza, juniorka młodsza, juniorka do lat 10, junior starszy,junior młodszy, junior do lat 10- 100

Nagrody zostaną wypłacano w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia turnieju przelewem na konto bankowe wskazane przez zawodnika a w przypadku osób niepełnoletnich na konto wskazane przez prawnego opiekuna.

Nagrody finansowe nie są łączone, zawodnik otrzymuje wyższą nagrodę pieniężną. Kolejność przyznawania nagród: nagroda za miejsce, nagrody w grupie rankingowej, nagroda dla najlepszej kobiety, nagroda w grupie wiekowej juniorów.

8. Harmonogram festiwalu

08.07.2022 piątek
16:00 zamknięcielisty startowej i otwarcie
16:30 1. runda
09.07.2022 sobota
10:00 turniej 10min+5sek (rundy 1-5)
15:00 2. runda
10.07.2022 niedziela
10:00 turniej 10min+5sek (rundy 6-9+zakończenie)
15:00 3. runda
11.07.2022 poniedziałek
16:30 4. runda
12.07.2022 wtorek
16:30 5. runda
13.07.2022 środa
16:30 6. runda
14.07.2022 czwartek
16:30 7. runda
15.07.2022 piątek
16:30 8. runda
16.07.2022 sobota
10:00 9. runda
15:00 zakończenie
16:10 turniej blitza 3min+2sek
20:00 zakończenie

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut a uzasadnionych sytuacjach sędzia lub organizator może wydłużyć czas spóźnienia o kolejne 30 minut do łącznie 60 minut.

9. Uwagi końcowe

• W pierwszych dwóch dniach turnieju zawodnicy mogą skorzystać z dwóch pół-punktowych pauz pod warunkiem zgłoszenia prośby sędziemu głównemu dzień przed rozpoczęciem turnieju.
• Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują opiekunowi prawni. Opiekunowi prawni odpowiadają również za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników.
• Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu oraz formularzach zapisów partii w celu organizacji i przeprowadzenia festiwalu i poszczególnych turniejów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zapisów partii oraz materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Organizator i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych zawartych w wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
• Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
a) dla zawodników – przegrania partii,
b) dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie i jego ostatecznej interpretacji.
• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją komunikatu organizacyjnego.

chess:manager