KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

04.07.2019
08.07.2019
Data
Suwałki
POL
Miejsce
90'
+30"
Tempo
1/1
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Andruszkiewicz, Justyna 0.5
2. Drozdowski, Konrad 2069 0.0
2. Fukowski, Paweł 2004 0.0
2. Tamoń, Radosław 1845 0.0
2. Wilk, Oktawia 1822 0.0
Zobacz wszystkich 11 zawodników

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza
w Suwałkach, UMKSz Jaćwież Suwałki, Fundacja Jaćwież.

MIEJSCE I TERMIN
Kurs przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66
i składać się będzie z trzech części: pedagogiczna (10 godzin, z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy,
którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze
kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie),
szachowa (10 godzin, z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM,
WFM, IM, WIM, GM, WGM), metodyczna (25 godzin). Egzamin 8 lipca 2019 r. o godz. 12.45. Przyjazdy
dnia 4 lipca 2019 r. Spotkanie organizacyjne 4 lipca 2019 r. – 13.45. Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik
otrzymuje certyfikat PZSzach. Oprócz zdania egzaminu będzie wymagane przynajmniej 80% obecności
na wykładach oraz sporządzenie przykładowego konspektu zajęć szachowych.

ZGŁOSZENIA
Do 22 czerwca 2019 r. Zgłoszenia udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na adres: Paweł Jaroch,
paweljaroch84@gmail.com tel. kom. 692 244 586.
Zgłoszenie powinno zawierać: skan świadectwa szkoły średniej/studiów, ew. skan kwalifikacji
pedagogicznych, kartę zgłoszenia (wypełnić komputerowo), skan oświadczenie kandydata (załączniki
znajdują się w serwisie). W kursie uczestniczyć mogą obywatele polscy (lub obywatele krajów UE
zameldowani w Polsce), pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie
min. II kategorii szachowej lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych.

FINANSOWANIE
Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł. Osoby z tytułem min. FM lub z kwalifikacjami pedagogicznymi płacą
400 zł. Opłaty za kurs wpłacamy na poniższe konto do 22 czerwca 2019 r.

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

SPRAWY RÓŻNE
Jesteśmy organizatorami kursów na instruktora szachowego PZSzach w latach 2015-2018. Uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie. Wzorem lat ubiegłych organizator udzieli pomocy
w znalezieniu noclegu i wyżywienia. Podczas trwania kursu organizator zapewni darmowy serwis kawowy.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

Serwis Festiwalu Szachowego:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4871599928901632/

Serwis Kursu Sędziowskiego:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5662465434058752

Serwis Kursu Instruktorskiego:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5666654637785088

chess:manager