KURS NA SĘDZIEGO SZACHOWEGO KLASY OKRĘGOWEJ

06.07.2019
07.07.2019
Data
Suwałki
POL
Miejsce
90'
+30"
Tempo
1/1
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Sikorska, Lidia 1.0
2. Drozdowski, Konrad 2069 0.5
2. Tamoń, Radosław 1845 0.5
2. Sivickis, Wiktoria 1778 0.5
2. Kutyło, Konrad 1443 0.5
Zobacz wszystkich 17 zawodników

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza
w Suwałkach, UMKSz Jaćwież Suwałki, Fundacja Jaćwież.

MIEJSCE I TERMIN
Kurs przeprowadzony zostanie w Suwałkach 6-7 lipca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 11,
ul. Szpitalna 66 i składać się będzie z 14 godzin zajęć poświęconych aktualnym Przepisom Gry Fide
i Kodeksu Szachowego. Harmonogram: zajęcia w sobotę 15:00-19:30 i w niedzielę 08:00-13.30,
egzamin 13.45-14:45.

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA
Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie,
g) kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy,
w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe
(będzie trzeba w zgłoszeniu podać linki do sędziowanych zawodów, albo sprawozdania sędziowskie).

Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu
sędziowskiego, połączonego z egzaminem. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga
spełnienia następujących warunków:
a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej – w tym przypadku
trzeba dodatkowo wypełnić wniosek i wpłacić 30 zł Podlaskiemu Związkowi Szachowemu),
b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach (150 zł).

Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).
Termin nadsyłania zgłoszeń – 3 lipca 2019 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać wyłącznie
na e-mailem:
Paweł Jaroch, paweljaroch84@gmail.com, tel. kom. 692 244 586.

FINANSOWANIE
Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata kosztów kursu
do dnia 3 lipca 2019 r. na konto:

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

SPRAWY RÓŻNE
W ramach kursu będzie można wziąć udział w V Festiwalu Szachowym oraz Kursie na Instruktora
Szachowego PZSzach które odbędą się w SP nr 11 Suwałkach:

Serwis Kursu Sędziowskiego: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5662465434058752
Serwis Festiwalu Szachowego: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4871599928901632
Serwis Kursu Instruktorskiego: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5666654637785088

4 lekcje – Przepisy Gry FIDE,
2 lekcje – Programy do kojarzeń (CAPro, ChessManager),
1 lekcja – Przepisy szachów szybkich i błyskawicznych,
1 lekcja – Regulaminy turniejowe,
1 lekcja – Systemy rozgrywek,
1 lekcja – Prawa i obowiązki sędziów,
1 lekcja – Wydawanie werdyktów sędziowskich,
1 lekcja – Obsługa zegarów szachowych,
1 lekcja – Ocena pozycji z punktu widzenia sędziego,
1 lekcja – Wzajemne relacje zawodników i sędziów.

Akceptując komunikat uczestnicy kursu sędziowskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz publikacji jego wyni-ków.

Akceptując regulamin uczestnicy kursu sędziowskiego oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych
organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane
jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

chess:manager