RAPID CZARNOW-SKI 2023 - kwiecień

22.04
2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

REGULAMIN
Wiosennego Turnieju Szachowego
22 kwietnia 2023 r.

ORGANIZATOR
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
ZST Mechanik w Jeleniej Górze

CELE
Promocja ZST Mechanik w Jeleniej Górze
Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje

TERMIN, MIEJSCE
22.04.2023 r. (sobota), ZST Mechanik ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
OPEN A –(RAPID CZARNÓW SKI 2023- kwiecień) seniorzy, juniorzy 15-18 lat (ur. 2008-2005) oraz dzieci do lat 14 i młodsze z rankingiem PZSzach min. 1600
OPEN B – juniorzy urodzeni w latach 2009-2017 z rankingiem do 1400
U 8 – urodzeni w roku 2015
U 7 – urodzeni w roku 2016 i młodsi
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup

TEMPO GRY
OPEN A – 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 sekund za każde wykonane posunięcie- zgłoszone do FIDE
OPEN B – 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 sekund za każde wykonane posunięcie
U 8 – 6 rund, 30 minut na zawodnika na partię (możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej)
U 7 – 3 rundy w grupach 4-osobowych, 10 minut na zawodnika na partię

PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o: sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw kolorem czarnym.
Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszenie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

OPŁATY
Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł

NAGRODY
OPEN A RAPID CZARNOW-SKI- kwiecień 2023
I- 150 zł, II- 100 zł, III- 60 zł, I kobieta- 50 zł, I junior (ur. 2007 i młodsi)- 50 zł
OPEN B - nagrody rzeczowe
U8 i U7 - nagrody rzeczowe

TERMINARZ
09.00-09.40 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
10.00 Otwarcie
10.05-15.15 Turniej
15.15 Zakończenie dla OPEN A i OPEN B
U8, U7 – zakończenie ok. godz. 12.00

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia za pośrednictwem serwisów: chessarbiter, chessmanager telefonicznie: 880649262 lub mailowo: turnieje@jelonka.eu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

Regulamin Turnieju Szachowego

Blitz and Rapid CZARNÓW SKI

**Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
**

1.Organizator:

2. Sponsorzy:

3. Cele

4. Termin.

Turnieje rozegrane będą wg kalendarza:
1. Turniej - 18.02.2023 godzina 10.00 Rapid CZARNÓW SKI 2023- luty - 7 rund 10min + 5sek
2. Turniej –18.03.2023 godzina 10.00 Blitz CZARNÓW SKI 2003- marzec-9 rund 5 min + 3 sek
3. Turniej - 22.04.2023 godzina 10.00 Rapid CZARNÓW SKI 2023- kwiecień- 7 rund 10min + 5sek
4. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- maj 9 rund 5 min + 3 sek
5. Turniej - Rapid CZARNÓW SKI 2023- czerwiec 7 rund 10min + 5sek
6. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- lipiec 9 rund 5 min + 3 sek
7. Turniej - Rapid CZARNÓW SKI 2023- sierpień 7 rund 10min + 5sek
8. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- wrzesień 9 rund 5 min + 3 sek
9. Turniej - Rapid CZARNÓW SKI 2023- październik 7 rund 10min + 5sek
10. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- listopad 9 rund 5 min + 3 sek
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub miejsca organizacji turnieju. Informacja o zmianie pojawi się nie później niż 14 dni przed turniejem.

5. Miejsce.

Zespół Szkół Technicznych MECHANIK, ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra

6. Grupy rozgrywkowe.

Organizator przewiduje jedną grupę rozgrywkową.

7. Tempo gry.

Turnieje Blitz rozgrywane będą tempem 5 minut + 3 sekundy/na posunięcie – 9 rund
Turnieje Rapid rozgrywane będą tempem 10 minut + 5 sekundy/na posunięcie – 7 rund

8. Nagrody.

Organizator przewiduje nagrody pieniężne w każdym turnieju
I miejsce 150 pln
II miejsce 100 pln
III miejsce 60 pln
Najlepsza kobieta 50 zł
Najlepszy junior do lat 16 (rocznik 2007 i młodsi) 50 zł

Ponadto po zakończeniu dziesiątego turnieju przewidziane są nagrody w klasyfikacji generalnej:
Nagrody w całym cyklu:
 I miejsce - 500 zł
 II miejsce - 200 zł
 III miejsce - 100 zł
 najlepsza kobieta - 200 zł
 najlepszy junior (rocznik 2007 i młodsi) - 200 zł
 najlepszy członek KSz Jelonka Jelenia Góra - 200 zł

W przypadku gdy dwóch zawodników zajmie ex aequo miejsce nagradzane w klasyfikacji generalnej, zostanie rozegrana przez nich dodatkowa partia na zasadach Armagedonu.
Armagedon- losowany jest kolor, białe dostają 5 minut, czarne 4 minuty. Przy remisie zwyciężają czarne.

9. Klasyfikacja generalna.

W każdym turnieju pierwszych dziesięciu zawodników otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej według poniższego zestawienia:
1 miejsce 25 pkt.
2 miejsce 20 pkt.
3 miejsce 18 pkt.
4 miejsce 16 pkt.
5 miejsce 14 pkt.
6 miejsce 12 pkt.
7 miejsce 10 pkt.
8 miejsce 8 pkt.
9 miejsce 6 pkt.
10 miejsce 4 pkt.
Do klasyfikacji generalnej liczone jest suma punktów z 8 najlepszych turniejów każdego zawodnika.

10. Przepisy.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, Berger, progres, wynik bezpośredni, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw kolorem czarnym.

11. Wpisowe.

Płatne gotówką w dniu turnieju
Wpisowe do turnieju wynosi: 30 zł / turniej

12. Zgłoszenia:

Turniej skierowany jest do Osób grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 880649262 lub mailowe turnieje@jelonka.eu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

13. Postanowienia końcowe:

Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

chess:manager