BLITZ CZARNOW-SKI 2023 - marzec

18.03
2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
5'
+3"
Tempo
9/9
Rundy

Regulamin Turnieju Szachowego

Blitz Rapid CZARNÓW SKI

** Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
**

1. Organizator:

**- Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
- Klub Szachowy C4

2. Sponsorzy:

**- Superstacja CZARNÓW SKI
- Seniorski Klub Szachowy C4.

3. Cele

4. Termin.

Turnieje rozegrane będą wg kalendarza:
1. Turniej - 18.02.2022 godzina 10.00 Rapid CZARNÓW SKI 2023- luty - 7 rund 10min + 5sek
2. Turniej – Blitz CZARNÓW SKI 2003- marzec-9 rund 5 min + 3 sek weryfikacja zgloszen 9.45, start 1 rundy 10.00
3. Turniej - Rapid CZARNÓW SKI 2023- kwiecień- 7 rund 10min + 5sek
4. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- maj 9 rund 5 min + 3 sek
5. Turniej - Rapid CZARNÓW SKI 2023- czerwiec 7 rund 10min + 5sek
6. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- lipiec 9 rund 5 min + 3 sek
7. Turniej - Rapid CZARNÓW SKI 2023- sierpień 7 rund 10min + 5sek
8. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- wrzesień 9 rund 5 min + 3 sek
9. Turniej - Rapid CZARNÓW SKI 2023- październik 7 rund 10min + 5sek
10. Turniej - Blitz CZARNÓW SKI 2023- listopad 9 rund 5 min + 3 sek
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu turnieju. Informacja o zmianie terminu pojawi się nie później niż 14 dni przed turniejem.

5. Miejsce.

Klub Szachowy C4 w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 11, 58-500 Jelenia Góra godz. 10.00 start 1 rundy

6. Grupy rozgrywkowe.

Organizator przewiduje jedną grupę rozgrywkową.

7. Tempo gry.

Turnieje Blitz rozgrywane będą tempem 5 minut + 3 sekundy/na posunięcie – 9 rund
Turnieje Rapid rozgrywane będą tempem 10 minut + 5 sekundy/na posunięcie – 7 rund

8. Nagrody.

Organizator przewiduje nagrody pieniężne w każdym turnieju (przy udziale minimum 15 zawodników).
I miejsce 150 pln
II miejsce 100 pln
III miejsce 60 pln
Najlepsza kobieta 50 zł
Najlepszy junior do lat 16 (rocznik 2007 i młodsi)

Ponadto po zakończeniu dziesiątego turnieju przewidziane są nagrody w klasyfikacji generalnej:
Nagrody w całym cyklu:
 I miejsce - 500 zł
 II miejsce - 200 zł
 III miejsce - 100 zł
 najlepsza kobieta - 200 zł
 najlepszy junior (rocznik 2007 i młodsi) - 200 zł
 najlepszy członek KSz Jelonka Jelenia Góra - 200 zł

W przypadku gdy dwóch zawodników zajmie ex aequo miejsce nagradzane w klasyfikacji generalnej, zostanie rozegrana przez nich dodatkowa partia na zasadach Armagedonu.

9. Klasyfikacja generalna.

W każdym turnieju pierwszych dziesięciu zawodników otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej według poniższego zestawienia:
1 miejsce 25 pkt.
2 miejsce 20 pkt.
3 miejsce 18 pkt.
4 miejsce 16 pkt.
5 miejsce 14 pkt.
6 miejsce 12 pkt.
7 miejsce 10 pkt.
8 miejsce 8 pkt.
9 miejsce 6 pkt.
10 miejsce 4 pkt.
Do klasyfikacji generalnej liczone jest suma punktów z 8 najlepszych turniejów każdego zawodnika.

10. Przepisy.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, Berger, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw kolorem czarnym.

11. Wpisowe.

Płatne gotówką w dniu turnieju
Wpisowe do turnieju wynosi: 30 zł / turniej

12. Zgłoszenia:

Turniej skierowany jest do Osób grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 880649262 lub mailowe turnieje@jelonka.eu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

13. Postanowienia końcowe:

Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

chess:manager