Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego powiatowa XVII w Szachach

29.10
2023
Data
Kórnik
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
8/8
Rundy

REGULAMIN

Powiatowy Turniej Szachowy oraz Turniej Warcabów 100 – polowych

„Aktywna powiatowa17.

„Projekt współfinansowany przez Powiat Poznański oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ”
„Impreza objęta patronatem honorowym przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Starostę Poznańskiego”

Kórnik, 29.10.2023 r.

I Cel

• Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu poznańskiego
• Popularyzacja szachów i warcabów w powiecie poznańskim
• Wyłonienie najlepszej szachowej i warcabowej drużyny na 2023 rok

II ORGANIZATOR

• Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

III WSPÓŁORGANIZATORZY

IV TERMIN I MIEJSCE

Turnieje rozegrane zostaną w dniu 29.10.2023r. w Kórnik hala sportowa OAZA ul. Krasickiego 1
Przyjazd ekip do godz. 9:45 Otwarcie turnieju o godz. 10:00

IV Uczestnictwo i wpisowe

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się w terminie do 24.10.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona do 100 osób w turnieju szachowym i 100 osób w turnieju warcabowym.
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu imprezy

V Sposób przeprowadzenia

System szwajcarski na dystansie 8 rund.
Tempo gry w wynosi 10+5s/pos.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE w szachach i PZWarc w warcabach.

VI Nagrody

Medale: do 18, 13, 10
juniorzy 2005 i młodsi miejsca 1-3
juniorki 2005 i młodsze miejsca 1-3
juniorzy 2010 i młodsi miejsca 1-3
juniorki 2010 i młodsze miejsca 1-3
juniorzy 2013 i młodsi miejsca 1-3
juniorki 2013 i młodsze miejsca 1-3
Puchary: Miejsca 1-3
Najlepszy mieszkaniec i mieszkanka powiatu poznańskiego
Najlepszy junior i juniorka powiatu poznańskiego
Nagrody rzeczowe miejsca 1-6

VII Zasady finansowania

Koszty organizacyjne i nagród w turnieju powiatowym pokrywają organizatorzy.
Zawodnicy, które zadeklarują swój udział w zawodach, a nie stawią się na nich, zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi

VIII Zgłoszenia

Zgłoszenia online za pomocą formularza na stronie internetowej.
W oknie uwagi proszę wpisać gminę zameldowania
Szachy: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4508104992489472
warcaby 100 polowe:https://wyniki.warcaby.pl/2023/0074/20231029/
w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2023 r.

IX INFORMACJE DODATKOWE

Dla Uczestników będzie dostępny bezpłatny bufet kawowy po 5 rundzie przewidziana zupa dla wszystkich uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany komunikatu organizacyjnego i terminarza.
Więcej informacji
turniej szachowy udziela Jakub Zgarda, tel. 660 586 693
turniej warcabowy udziela Robert Kątny e-mai: robert_katny@wp.pl

X SPRAWY RÓŻNE

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS zobowiązuje się do zapewnienia udziału takim osobom, po uprzednim poinformowaniu organizatora przez zainteresowanych minimum 7 dni przed zawodami, w celu umożliwienia startu w imprezie.

XI Uwagi końcowe

Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
Ewentualne protesty dotyczące turnieju należy składać na piśmie nie później jak trzy dni po ukazaniu się komunikatu z imprezy po wpłaceniu kaucji w wysokości 500zł. Protest rozpatruje biuro WZ LZS w Poznaniu. W przypadku nie uznania protestów kaucja przepada na rzecz WZ LZS.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie.
Uczestnicy imprezy objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip.
• Ochrona danych osobowych:
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r.poz.1000).

chess:manager