Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego powiatowa XVII w Szachach

29.10
2023
Data
Kórnik
POL
Miestas
10'
+5"
Laikas
8/8
Ratai

Turnyrinės lentelės

Pavardė, vardas Reitingas Taškai
1. Pawłowski, Rafał 1807 7.5
2. Moryson, Adrian 1768 7.0
3. Janicki, Rafał 1776 6.0
4. Łukaszewicz, Piotr 1747 6.0
5. Smolińska, Jagna 1246 6.0
žiūrėti visus 56 žaidėjus

REGULAMIN

Powiatowy Turniej Szachowy oraz Turniej Warcabów 100 – polowych

„Aktywna powiatowa17.

„Projekt współfinansowany przez Powiat Poznański oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ”
„Impreza objęta patronatem honorowym przez Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Starostę Poznańskiego”

Kórnik, 29.10.2023 r.

I Cel

• Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu poznańskiego
• Popularyzacja szachów i warcabów w powiecie poznańskim
• Wyłonienie najlepszej szachowej i warcabowej drużyny na 2023 rok

II ORGANIZATOR

• Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

III WSPÓŁORGANIZATORZY

IV TERMIN I MIEJSCE

Turnieje rozegrane zostaną w dniu 29.10.2023r. w Kórnik hala sportowa OAZA ul. Krasickiego 1
Przyjazd ekip do godz. 9:45 Otwarcie turnieju o godz. 10:00

IV Uczestnictwo i wpisowe

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się w terminie do 24.10.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona do 100 osób w turnieju szachowym i 100 osób w turnieju warcabowym.
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu imprezy

V Sposób przeprowadzenia

System szwajcarski na dystansie 8 rund.
Tempo gry w wynosi 10+5s/pos.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE w szachach i PZWarc w warcabach.

VI Nagrody

Medale: do 18, 13, 10
juniorzy 2005 i młodsi miejsca 1-3
juniorki 2005 i młodsze miejsca 1-3
juniorzy 2010 i młodsi miejsca 1-3
juniorki 2010 i młodsze miejsca 1-3
juniorzy 2013 i młodsi miejsca 1-3
juniorki 2013 i młodsze miejsca 1-3
Puchary: Miejsca 1-3
Najlepszy mieszkaniec i mieszkanka powiatu poznańskiego
Najlepszy junior i juniorka powiatu poznańskiego
Nagrody rzeczowe miejsca 1-6

VII Zasady finansowania

Koszty organizacyjne i nagród w turnieju powiatowym pokrywają organizatorzy.
Zawodnicy, które zadeklarują swój udział w zawodach, a nie stawią się na nich, zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi

VIII Zgłoszenia

Zgłoszenia online za pomocą formularza na stronie internetowej.
W oknie uwagi proszę wpisać gminę zameldowania
Szachy: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4508104992489472
warcaby 100 polowe:https://wyniki.warcaby.pl/2023/0074/20231029/
w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2023 r.

IX INFORMACJE DODATKOWE

Dla Uczestników będzie dostępny bezpłatny bufet kawowy po 5 rundzie przewidziana zupa dla wszystkich uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany komunikatu organizacyjnego i terminarza.
Więcej informacji
turniej szachowy udziela Jakub Zgarda, tel. 660 586 693
turniej warcabowy udziela Robert Kątny e-mai: robert_katny@wp.pl

X SPRAWY RÓŻNE

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS zobowiązuje się do zapewnienia udziału takim osobom, po uprzednim poinformowaniu organizatora przez zainteresowanych minimum 7 dni przed zawodami, w celu umożliwienia startu w imprezie.

XI Uwagi końcowe

Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
Ewentualne protesty dotyczące turnieju należy składać na piśmie nie później jak trzy dni po ukazaniu się komunikatu z imprezy po wpłaceniu kaucji w wysokości 500zł. Protest rozpatruje biuro WZ LZS w Poznaniu. W przypadku nie uznania protestów kaucja przepada na rzecz WZ LZS.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie.
Uczestnicy imprezy objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip.
• Ochrona danych osobowych:
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r.poz.1000).

chess:manager