IGRZYSKA DZIECI KLAS I-III MIASTA SUWAŁKI W RAMACH MRS

19.11
2022
Date
Suwałki
POL
City
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

IGRZYSKA DZIECI KLAS I-III, IGRZYSKA SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI i VII-VIII,

LICEALIADA MIASTA SUWAŁKI

Suwałki, 19.11.2022 r.

CEL
• Wyłonienie zwycięzców w Igrzyskach w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej.
• Podwyższenie poziomu sportowego i popularyzacja „Królewskiej Gry”.

ORGANIZATORZY
• Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach,
Fundacja Jaćwież.
• Kierownik Mistrzostw i Sędzia Główny: International Arbiter Paweł Jaroch (692 244 586).

TERMIN I MIEJSCE
• 19 licealiada 2022 r. w Suwałkach, ul. Szpitalna 66 (Szkoła Podstawowa nr 11 – stołówka szkolna).
• Terminarz: POTWIERDZENIE UDZIAŁU: do 8.45, START: 09.00, KONIEC: ok. 13.00.

UCZESTNICTWO
• W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież zgłoszone do 18 listopada 2022 r.
w ramach 4 grup turniejowych. Wpisowe nie jest pobierane.
• Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail sędziego głównego Pawła Jaroch:
fundacjajacwiez@gmail.com lub serwisy turniejowe (trzeba podać nazwę szkoły)!!!

SYSTEM ROZGRYWEK
• Zawody zostaną przeprowadzone w 4 grupach:
Igrzyska Dzieci – urodzeni w 2013 r. i młodsi,
Igrzyska Dzieci – urodzeni w 2010 r. i młodsi,
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – urodzeni w 2008 i 2009 r.,
Igrzyska Liceów – bez ograniczenia wiekowego.
• System szwajcarski na dystansie 7 rund z czasem 10’+5”.

OCENA WYNIKÓW
• Do klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych klas I-III liczą się najlepsze wyniki max. czterech osób (w tym
przynajmniej 1 dziewczynka), a punktację ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną
partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną. W przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce najlepszego
zawodnika.
• Zawody zaliczane są do Miejskiej Rywalizacji Sportowej.

NAGRODY
• Zawody otwarte są dla wszystkich szkół, ale puchary, medale i dyplomy przewidziane w ramach MRS
przewidziane są tylko dla suwalskich szkół.
• W ramach możliwości za miejsca w poszczególnych grupach przewidziane będą drobne nagrody rzeczowe, gadżety.

UWAGI KOŃCOWE
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu
i Regulaminu MRS.
• Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego
w trakcie zawodów są ostateczne.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora
podanych danych osobowych oraz zdjęć w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

chess:manager