International Kids Day (rapid)

Roman Lynda
born 2007

65
Start №
4.0
Points
44
Place
Result Surname, Name
1 0 Lytvynenko, Yulia
2 0 Chupriniuk, Olga
3 + Syroyizhka, Roman
4 1 Isaykova, Anastasiya
5 1 Duda, Bogdan 2006
6 0 Bakhor, Kateryna
7 1 Bonkovsky, Maksym
8 0 Zakharevych, Sergiy

Results

4.0
Pts
34.5
BCH
26.5
MBCH
4
WINS
VS
714
Rating Performance

Place in the table

chess:manager