International Kids Day (rapid)

Olga Chupriniuk
born 2008

30
Start №
5.0
Points
21
Place
Result Surname, Name
1 0 Sluka, Zaharij
2 1 Lynda, Roman
3 1 Marats, Svyatoslav
4 1 Zinchenko, Markiyan
5 0 Kondratyuk, Viktoriya
6 1 Zakharevych, Sergiy
7 1 Zhuk, Maksym
8 0 Grechanyj, Maksym

Results

5.0
Pts
37.0
BCH
28.0
MBCH
5
WINS
VS
677
Rating Performance

Place in the table

chess:manager