Mistrzostwa Wielkopolski 50+

26.10
2019
Datum
Poznań
POL
Stadt
10'
Bedenkzeit
9/9
Runden

Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Wielkopolski 50+ w szachach
TARGI VIVA SENIORZY! 2019
1. Cel zawodów:
 Popularyzacja szachów wśród seniorów w województwie wielkopolskim.
 Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce.
 Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski 50+ w szachach.
2. Termin i miejsce:
 Sobota, 26.10.2019 r.
 Międzynarodowe Targi Poznańskie hala nr 3
 Rozpoczęcie turnieju godz. 10.30, potwierdzenie uczestnictwa do godz. 10:25.
3. Organizator :
 Wielkopolski Związek Szachowy.
 Grupa MTP
4. Partnerzy:
 CIS
 ROPS
 Herbapol Poznań
5.System rozgrywek:
 System szwajcarski na dystansie 7 rund.
 Tempo gry: 10 minut dla zawodnika na partię.
6. Uczestnictwo:
 Mistrzostwa mają charakter otwarty dla wszystkich urodzonych przed 1970 r.
7. Wpisowe:
Zakup biletu wejściowego na targi w kwocie 12 zł będzie upoważniał do gry.
8. Klasyfikacja końcowa, nagrody i wyróżnienia:
 Pierwsze 3 miejsca otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody-upominki.
 Miejsca IV – X nagrody-upominki.
 Nagrody-upominki dla pięciu najlepszych kobiet + puchar dla najlepszej
 Klasyfikacja końcowa ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych
kryteriów:
a) suma zdobytych punktów,
b) wartościowanie Buchholza CUT-1,
c) wartościowanie pełne Buchholza,
d) liczba zwycięstw,
e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
f) liczba partii rozegranych czarnymi,
g) średni ranking krajowy przeciwników.
9. Sędziowanie:
Sędzia główny: Szymon Pieczewski.
Podczas zawodów decyzja sędziego głównego jest ostateczna.
10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 25 października 2019 r. należy przesłać poprzez stronę
https://chessmanager.com/pl/tournaments/6210275961208832 lub mailem na adres sędziego
szachy.wlkp@wzszach.poznan.pl podając imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania,
(opcjonalnie kategorię, ranking ELO) oraz rok urodzenia. Lub w dniu zawodów od godziny
10:00. Ilość miejsc ograniczona do 50 decyduje kolejność zgłoszeń. Listy startowe będą
uaktualniane na stronie https://chessmanager.com/pl/tournaments/6210275961208832
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane tylko pod warunkiem wolnych
miejsc.
12. Inne:
 Za zdolność zdrowotną, bezpieczeństwo i zachowanie zawodników w czasie trwania
turnieju odpowiadają oni sami
 Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu
Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora i sędziego głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników
zgodnie z RODO jest Wielkopolski Związek Szachowy
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych
 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 Sędzia główny w dniu zakończenia turnieju opublikuje w Internecie ostateczne wyniki
rozgrywek.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora
Dodatkowe informacje:
Szymon Pieczewski 602 298 657
Ewa Wysocka 691 029 067

chess:manager