Mistrzostwa Wielkopolski 50+

26.10
2019
Дата
Poznań
POL
Город
10'
Время игры
9/9
Туры

Результаты

Фамилия, Имя Рейтинг Очки
1. Hemmerling, Jarosław 1825 7.0
2. Kujawski, Zygmunt 1591 6.5
3. Sobczak, Mirosław 1851 6.5
4. Lesień, Przemyslaw 1581 6.0
5. Stachowiak, Slawomir 1755 6.0
Посмотри всех 20 игроков

Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Wielkopolski 50+ w szachach
TARGI VIVA SENIORZY! 2019
1. Cel zawodów:
 Popularyzacja szachów wśród seniorów w województwie wielkopolskim.
 Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce.
 Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski 50+ w szachach.
2. Termin i miejsce:
 Sobota, 26.10.2019 r.
 Międzynarodowe Targi Poznańskie hala nr 3
 Rozpoczęcie turnieju godz. 10.30, potwierdzenie uczestnictwa do godz. 10:25.
3. Organizator :
 Wielkopolski Związek Szachowy.
 Grupa MTP
4. Partnerzy:
 CIS
 ROPS
 Herbapol Poznań
5.System rozgrywek:
 System szwajcarski na dystansie 7 rund.
 Tempo gry: 10 minut dla zawodnika na partię.
6. Uczestnictwo:
 Mistrzostwa mają charakter otwarty dla wszystkich urodzonych przed 1970 r.
7. Wpisowe:
Zakup biletu wejściowego na targi w kwocie 12 zł będzie upoważniał do gry.
8. Klasyfikacja końcowa, nagrody i wyróżnienia:
 Pierwsze 3 miejsca otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody-upominki.
 Miejsca IV – X nagrody-upominki.
 Nagrody-upominki dla pięciu najlepszych kobiet + puchar dla najlepszej
 Klasyfikacja końcowa ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych
kryteriów:
a) suma zdobytych punktów,
b) wartościowanie Buchholza CUT-1,
c) wartościowanie pełne Buchholza,
d) liczba zwycięstw,
e) wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
f) liczba partii rozegranych czarnymi,
g) średni ranking krajowy przeciwników.
9. Sędziowanie:
Sędzia główny: Szymon Pieczewski.
Podczas zawodów decyzja sędziego głównego jest ostateczna.
10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 25 października 2019 r. należy przesłać poprzez stronę
https://chessmanager.com/pl/tournaments/6210275961208832 lub mailem na adres sędziego
szachy.wlkp@wzszach.poznan.pl podając imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania,
(opcjonalnie kategorię, ranking ELO) oraz rok urodzenia. Lub w dniu zawodów od godziny
10:00. Ilość miejsc ograniczona do 50 decyduje kolejność zgłoszeń. Listy startowe będą
uaktualniane na stronie https://chessmanager.com/pl/tournaments/6210275961208832
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane tylko pod warunkiem wolnych
miejsc.
12. Inne:
 Za zdolność zdrowotną, bezpieczeństwo i zachowanie zawodników w czasie trwania
turnieju odpowiadają oni sami
 Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu
Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora i sędziego głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników
zgodnie z RODO jest Wielkopolski Związek Szachowy
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych
 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 Sędzia główny w dniu zakończenia turnieju opublikuje w Internecie ostateczne wyniki
rozgrywek.
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora
Dodatkowe informacje:
Szymon Pieczewski 602 298 657
Ewa Wysocka 691 029 067

chess:manager