VII Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy, Grupa B

09.12
2023
Tarih
Świdnica
POL
Şehir
15'
+15"
Tempo
7/7
Turlar

Grupa A - seniorzy i juniorzy starsi do rankingu FIDE 1799, 8 rund, 30 minut + 30 sekund na ruch
Grupa B - juniorzy do 10 lat, 7 rund, 15 minut + 15 sekund na ruch.

REGULAMIN
VII BOŻONARODZENIOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
ŚWIDNICA, 09-10 XII 2023 r.

 1. Organizator
  Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica oraz Miasto Świdnica.

 2. Miejsce turnieju

Klub Bolko
pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica

 1. Cel turnieju
  Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
  Podniesienie poziomu gry uczestników oraz zdobycie wyższych kategorii szachowych.

 2. Uczestnictwo
  W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
  W Grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy posiadający ranking FIDE poniżej 1800. Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
  W Grupie B mogą grać juniorzy do 10 roku życia.

 3. System rozgrywek
  Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim: w Grupie A na dystansie 8 rund, a w Grupie C na dystansie 7 rund.
  Tempo gry wyniesie:
  - w Grupie A: 30 minut na zawodnika + 30 sekund na ruch
  - w Grupie B: 15 minut na zawodnika + 15 sekund na ruch

 4. Nagrody
  Organizator postara się nagrodzić około 25% uczestników każdej kategorii. W Grupie A zarówno w kategoriach seniorów jak i starszych juniorów wręczone zostaną nagrody pieniężne (tylko najmłodsza grupa wiekowa do 12 lat otrzyma nagrody rzeczowe). Nagrody pieniężne będą sumowane za wynik w klasyfikacji wiekowej + wynik w klasyfikacji generalnej.
  Nagroda za zwycięstwo w Grupie A wyniesie w sumie 350 zł.
  Całkowity fundusz nagród turnieju wyniesie około 4000 zł.

 5. Terminarz turnieju

9 XII 2023

8:00-9:15 Potwierdzenie udziału
9:30 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju

Gr A
9 XII 2023
10:00 Runda I
12:10 Runda II
14:20 Runda III
16:30 Runda IV

10 XII 2023
9:00 Runda V
11:10 Runda VI
13:20 Runda VII
15:30 Runda VIII
17:40 Zakończenie Turnieju

Gr B
9 XII 2023
10:00 Runda I
11:10 Runda II
12:20 Runda III
13:30 Runda IV
14:40 Runda V
15:50 Runda VI
17:00 Runda VII
18:10 Zakończenie Turnieju

Ze względu na najmłodszych uczestników turnieju w razie możliwości rundy będą rozpoczynały się najszybciej jak to możliwe.

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów
  O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości domyślna punktacja pomocnicza programu ChessManager.

Kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej poszczególnych Grup.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
W Grupie B:
- chłopcy do 6 lat (2017-),
- dziewczęta do 6 lat (2017-),
- chłopcy do 8 lat (2015-2016),
- dziewczęta do 8 lat (2015-2016),
- chłopcy do 10 lat (2013-2014),
- dziewczęta do 10 lat (2013-2014),

W Grupie A:
- chłopcy do 12 lat (2010-),
- dziewczęta do 12 lat (2010-),
- chłopcy do 14 lat (2008-2009),
- dziewczęta do 14 lat (2008-2009),
- chłopcy do 18 lat (2005-2008),
- dziewczęta do 18 lat (2005-2008),
- seniorzy,
- seniorki.

Każdy uczestnik od początku turnieju przynależy do swojej kategorii wiekowej. Nie ma możliwości jej zmiany np. w celu uzyskania nagrody w innej kategorii wiekowej (np. junior nie będzie nagradzany w kategorii seniorów; uczestnik z kategorii do 10 lat nie będzie nagradzany w kategorii do 12 lat, nawet jeśli okaże się zwycięzcą całej Grupy B).

W przypadku obecności mniej niż czterech osób w danej kategorii wiekowej w danej Grupie, organizator może połączyć tę kategorię wiekową z inną.

 1. Pozostałe ustalenia

W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Turniej Grupy A zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.
Odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą opiekunowie.

Ilość uczestników ograniczona (90 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Sędzia zamknie listy startowe po 6 grudnia lub po osiągnięciu limitu uczestników. Dopuszczenie zgłoszonych do turnieju po tym terminie nastąpi tylko za zgodą sędziego. Zgłoszenia po 6 grudnia możliwe będą mailowo (na adres sędziego: gambitmdk@swidnica.pl) lub na sali turniejowej w dniu zawodów.
Wpisowe dla osób zgłoszonych do 6 grudnia wynosi 50 zł od osoby (płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju).
Wpisowe dla osób zgłoszonych po 6 grudnia wynosi 60 zł od osoby.
Wpisowe dla członków Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica jest zmniejszone do 30 zł.
Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych oraz na zwiększenie funduszu nagród.

Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.

chess:manager