XXVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY - dziewczęta i chłopcy rocznik 2004-2006

01.05.2017
03.05.2017
Дата
Marzenin
POL
Місце
60'
Час гри
9/9
Тури

Жеребкування

Прізвіще, Им'я Результат Прізвіще, Им'я
1. Samoila Aliaksandr 1 : 0 Kubiaczyk, Małgorzata
2. Wrzaskowski Paweł ½ : ½ Macioszek Jakub
3. Węclawiak, Nicole 1 : 0 Długosz, Antoni
4. Zbierski Hubert ½ : ½ Jęczmionka, Weronika
5. Walkowiak, Stanisław ½ : ½ Zieliński Miłosz
Подивись Всі

Результати

Прізвіще, Им'я Рейтинг Очки
1. Samoila Aliaksandr 8.5
2. Wrzaskowski Paweł 7.0
3. Macioszek Jakub 6.0
4. Węclawiak, Nicole 6.0
5. Długosz, Antoni 5.5
Подивись всіх 26 гравців

REGULAMIN TURNIEJU GŁÓWNEGO XXVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO IM. KS. B-PA JERZEGO DĄBROWSKIEGO MARZENIN 2017

Turniej rozegrany zostanie w dniach 01.05.-03.05 2017 r. w ramach XXVII Festiwalu Szachowego Dzieci im. ks. bp Jerzego Dąbrowskiego.

I. CELE IMPREZY

II. ORGANIZATOR

Zespół Szkół w Marzeninie
tel. 61 4 388-086
e-mail: zs-marzenin@wrzesnia.pl

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

IV. TERMIN I MIEJSCE

01-03 maja 2017 r., sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Marzeninie, ul. Ks. Twardego 22, 62-301 Marzenin.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo: W zawodach prawo gry mają dzieci i młodzież urodzone w roku 2001 oraz młodsze, bez względu na posiadaną kategorię szachową.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

W ramach festiwalu rozegrane zostaną turnieje:

Grupa I – dziewczęta rocznik 2007 i młodsze
Grupa II– chłopcy rocznik 2007 i młodsze
Grupa III – dziewczęta rocznik 2004 - 2006
Grupa IV– chłopcy rocznik 2004 - 2006
Grupa V – dziewczęta i chłopcy rocznik 2001- 2003 (grupa łączona, klasyfikacja osobna)

Kojarzenie par we wszystkich turniejach systemem szwajcarskim. 9 rund , tempem 1h na partię dla zawodnika. Możliwość zdobycia kategorii szachowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania w sytuacjach nieobjętych regulaminem.

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. na: https://www.chessmanager.com/tournaments

Ponadto do dnia 21 kwietnia należy dokonać wpłaty na konto szkoły 100% kosztów ( w przypadku korzystania z noclegów i obiadów) lub wpłaty 100% kosztów ( dla dojeżdżających, którzy chcą skorzystać wyłącznie z możliwości wykupienia obiadów).

Nie ma możliwości dokonywania wpłat na miejscu, w szkole.

Wpisowe

Opłatę startową w wysokości 15 zł oraz wpłaty za noclegi i obiady należy uiścić do 21 kwietnia br. na rachunek bankowy. Ponadto uczestnicy uiszczają opłatę rankingową w wysokości 5 zł. (Ogólny koszt opłat startowych – 20 zł.)

Nr rachunku bankowego - PBS Września - 98 9681 0002 0000 1050 2000 0020

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, adres zamieszkania np.”Jan Kowalski, ul.Nowa 123, 62-300 Września”.

W przypadku wcześniejszego zamknięcia listy uczestników organizator powiadomi o tym fakcie zainteresowane kluby (szkoły, osoby) i zwróci wpłacone pieniądze.

VIII. NAGRODY

Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa. W skład czteroosobowego zespołu wchodzą:
- Co najmniej jedna zawodniczka
- Co najwyżej trzech zawodników

Przewidziane są medale i nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej oraz puchary i dyplomy dla pięciu najlepszych drużyn.

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie ( noclegi w salach lekcyjnych, śniadania i kolacje we własnym zakresie – udostępniona jadalnia). Możliwość zamówienia obiadu w dniu 02 maja – catering. Koszt obiadu – 6,00 zł. Całkowity koszt pobytu zawodnika lub opiekuna - 2 noclegi, bez kosztów obiadu – 25 zł. Zamówienie na obiad należy zaznaczyć w zgłoszeniu i dołączyć dowód wpłaty 100% należności na podane wcześniej konto.

X. PROGRAM TURNIEJU W DNIACH 01-03 MAJA 2017.

01.05.2017 (PONIEDZIAŁEK)

Od godzin rannych – zakwaterowanie.
Godz. 13.00. odprawa techniczna dla opiekunów grup.
Godz. 14.00 – I runda
Godz. 16.00 – II runda
Ok. godz. 19.00 – wyjazd na Wrzesińską Majówkę, koncert na wrzesińskim rynku.

02.05.2017 ( WTOREK)

10.00 - Uroczyste otwarcie XXVII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego
11.00 - III runda
13.00 - IV runda
15.00 - V runda
17.00 - VI runda
19.00 -VII runda

(godziny rozpoczęcia rund mogą ulec zmianie. Przyjmuje się zasadę, że kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii)

Obiad – od. godz.13.00
Msza św. rocznicowa – godz. 18.00 w miejscowym Kościele Parafialnym
Wieczór – Możliwość wyjazdu na basen kryty lub Wrzesińską Majówkę, koncert na wrzesińskim rynku.

03.05.2017 (ŚRODA)

8.00 - VIII runda
10.00 - IX runda
ok. 13.00 – uroczyste zakończenie festiwalu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
  2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
  3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do zawodów lub wykreślenia w ich trakcie zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

chess:manager