XXVII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY - dziewczęta i chłopcy rocznik 2004-2006

01.05.2017
03.05.2017
Date
Marzenin
POL
Place
60'
Tempo
9/9
Rounds

REGULAMIN TURNIEJU GŁÓWNEGO XXVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO IM. KS. B-PA JERZEGO DĄBROWSKIEGO MARZENIN 2017

Turniej rozegrany zostanie w dniach 01.05.-03.05 2017 r. w ramach XXVII Festiwalu Szachowego Dzieci im. ks. bp Jerzego Dąbrowskiego.

I. CELE IMPREZY

II. ORGANIZATOR

Zespół Szkół w Marzeninie
tel. 61 4 388-086
e-mail: zs-marzenin@wrzesnia.pl

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

IV. TERMIN I MIEJSCE

01-03 maja 2017 r., sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Marzeninie, ul. Ks. Twardego 22, 62-301 Marzenin.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo: W zawodach prawo gry mają dzieci i młodzież urodzone w roku 2001 oraz młodsze, bez względu na posiadaną kategorię szachową.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

W ramach festiwalu rozegrane zostaną turnieje:

Grupa I – dziewczęta rocznik 2007 i młodsze
Grupa II– chłopcy rocznik 2007 i młodsze
Grupa III – dziewczęta rocznik 2004 - 2006
Grupa IV– chłopcy rocznik 2004 - 2006
Grupa V – dziewczęta i chłopcy rocznik 2001- 2003 (grupa łączona, klasyfikacja osobna)

Kojarzenie par we wszystkich turniejach systemem szwajcarskim. 9 rund , tempem 1h na partię dla zawodnika. Możliwość zdobycia kategorii szachowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania w sytuacjach nieobjętych regulaminem.

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. na: https://www.chessmanager.com/tournaments

Ponadto do dnia 21 kwietnia należy dokonać wpłaty na konto szkoły 100% kosztów ( w przypadku korzystania z noclegów i obiadów) lub wpłaty 100% kosztów ( dla dojeżdżających, którzy chcą skorzystać wyłącznie z możliwości wykupienia obiadów).

Nie ma możliwości dokonywania wpłat na miejscu, w szkole.

Wpisowe

Opłatę startową w wysokości 15 zł oraz wpłaty za noclegi i obiady należy uiścić do 21 kwietnia br. na rachunek bankowy. Ponadto uczestnicy uiszczają opłatę rankingową w wysokości 5 zł. (Ogólny koszt opłat startowych – 20 zł.)

Nr rachunku bankowego - PBS Września - 98 9681 0002 0000 1050 2000 0020

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, adres zamieszkania np.”Jan Kowalski, ul.Nowa 123, 62-300 Września”.

W przypadku wcześniejszego zamknięcia listy uczestników organizator powiadomi o tym fakcie zainteresowane kluby (szkoły, osoby) i zwróci wpłacone pieniądze.

VIII. NAGRODY

Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa. W skład czteroosobowego zespołu wchodzą:
- Co najmniej jedna zawodniczka
- Co najwyżej trzech zawodników

Przewidziane są medale i nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej oraz puchary i dyplomy dla pięciu najlepszych drużyn.

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie ( noclegi w salach lekcyjnych, śniadania i kolacje we własnym zakresie – udostępniona jadalnia). Możliwość zamówienia obiadu w dniu 02 maja – catering. Koszt obiadu – 6,00 zł. Całkowity koszt pobytu zawodnika lub opiekuna - 2 noclegi, bez kosztów obiadu – 25 zł. Zamówienie na obiad należy zaznaczyć w zgłoszeniu i dołączyć dowód wpłaty 100% należności na podane wcześniej konto.

X. PROGRAM TURNIEJU W DNIACH 01-03 MAJA 2017.

01.05.2017 (PONIEDZIAŁEK)

Od godzin rannych – zakwaterowanie.
Godz. 13.00. odprawa techniczna dla opiekunów grup.
Godz. 14.00 – I runda
Godz. 16.00 – II runda
Ok. godz. 19.00 – wyjazd na Wrzesińską Majówkę, koncert na wrzesińskim rynku.

02.05.2017 ( WTOREK)

10.00 - Uroczyste otwarcie XXVII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego
11.00 - III runda
13.00 - IV runda
15.00 - V runda
17.00 - VI runda
19.00 -VII runda

(godziny rozpoczęcia rund mogą ulec zmianie. Przyjmuje się zasadę, że kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii)

Obiad – od. godz.13.00
Msza św. rocznicowa – godz. 18.00 w miejscowym Kościele Parafialnym
Wieczór – Możliwość wyjazdu na basen kryty lub Wrzesińską Majówkę, koncert na wrzesińskim rynku.

03.05.2017 (ŚRODA)

8.00 - VIII runda
10.00 - IX runda
ok. 13.00 – uroczyste zakończenie festiwalu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
  2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
  3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do zawodów lub wykreślenia w ich trakcie zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

chess:manager