III Turniej Szachowy im. Dzieci Wrzesińskich - Turniej C (2013-2014, do III kat włącznie)

07.10
2023
Data
Września
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

REGULAMIN III TURNIEJU SZACHOWEGO
IM. DZIECI WRZESIŃSKICH
WRZEŚNIA, 7 października 2023 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- upamiętnienie Strajku Dzieci Wrzesińskich
- popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
- integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator, partnerzy
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

3.Termin i miejsca zawodów
- 7 października 2023 r. (sobota)
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.

Wstępny program minutowy:
9.30 – 9.40 weryfikacja zawodników
9.40 – 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.00 – 13.30 rywalizacja: rundy I – VII
14.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie

4.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież (zawodnicy urodzeni w 2005 r. i młodsi): 30 zł, osoby dorosłe: 40 zł (rocznik 2004 i starsi), pełnoprawni członkowie zwyczajni UKS Wrzesińska Akademia Szachowa: 20 zł. Opłata wpisowa jest bezzwrotna. Opłatę wpisową należy uiścić na konto nr 67 9681 0002 0000 2227 2000 0010, w tytule przelewu: imię i nazwisko zawodnika.
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 5 października włącznie (do tego dnia należy opłacić również wpisowe) lub do wyczerpania limitu uczestników.
- limit uczestników ustala się na: 60 osób (we wszystkich grupach).
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: akademiaszachowa@poczta.fm
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

5.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) lub 10 minut + 5 sekund (lub 3 sek) na każdy ruch. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej nie jest zgłoszony do FIDE.

6.Nagrody
Turniej A (rocznik 2009 i starsi + oraz wszyscy posiadający II lub wyższa kategorię szachową) – nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników
Turniej B (rocznik 2010-2012, do III kat męskiej/II kat. kobiecej włącznie) - nagrody rzeczowe do 3 najlepszych zawodników,
Turniej C (rocznik 2013-2014, do III kat męskiej/II kat. kobiecej włącznie) – nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników,
Turniej D (rocznik 2015 i młodsi, do III kat męskiej/II kat. kobiecej włącznie) - nagrody rzeczowe do 3 najlepszych zawodników.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KATEGORII WIEKOWYCH, W KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA KOŃCOWA.
7.Informacje dodatkowe
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Września

chess:manager