SOLAR PROFIT ROUND ROBIN 1600+

26.10.2022
21.12.2022
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
45'
+30"
Tempo
9/9
Rundy

7pkt- norma na II kategorię szachową lub pierwszą kategorię szachową kobiecą

REGULAMIN
SOLAR PROFIT ROUND ROBIN

1.Organizator: Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Klub Szachowy C4
Solar Profit Systemy Fotowoltaiczne
Szkoła Językowa Premium

 1. Cele Promocja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Doskonalenie umiejętności szachowych
  Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
  Promocja Miasta Jelenia Góra.
  Spędzenie czasu w miłej atmosferze.
 2. Termin. 12 października 2022 r. (środa), godz.17:30 start I rundy
  Kolejne rundy będą grane co tydzień lub co dwa tygodnie
 3. Miejsce. Klub Szachowy c4 w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 11,
  58-500  Jelenia Góra
 4. Grupy rozgrywkowe.
  Grupa 1800 dla zawodników z rankingiem PZSzach 1800 lub więcej
  Grupa 1600 dla zawodników z rankingiem PZSzach 1600 lub więcej
  Grupa 1400 dla zawodników z rankingiem PZSzach 1400 lub więcej
 5. System rozgrywek.

Turniej zostanie rozegrany na dystansie
Grupa 1800 - 9 rund. Tempo gry 60 minut + 30 sekund za wykonanie posunięcia na zawodnika. Dokładny system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników i zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku udziału 10 zawodniczek i zawodników organizator przewiduje tradycyjny system kołowy. W przypadku większej liczby zawodników system gry zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Np.: 18 zawodników – dwie grupy eliminacyjne po 9 uczestników (8 partii każdy z każdym) a następnie walka o 1 miejsce między zwycięzcami grup, walka o 3 miejsce między osobami z drugich miejsc każdej z grup itd. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość rozegrania 10 rund w turnieju.

Grupa 1600 - 7 rund. Tempo gry 45 minut + 30 sekund za wykonanie posunięcia na zawodnika. Dokładny system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników i zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku udziału 8 zawodniczek i zawodników organizator przewiduje tradycyjny system kołowy. W przypadku większej liczby zawodników system gry zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Np.: 14 zawodników – dwie grupy eliminacyjne po 7 uczestników (6 partii każdy z każdym) a następnie walka o 1 miejsce między zwycięzcami grup, walka o 3 miejsce między osobami z drugich miejsc każdej z grup itd. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość rozegrania 8 lub 9 rund w turnieju.

Grupa 1400 - 7 rund. Tempo gry 30 minut + 30 sekund za wykonanie posunięcia na zawodnika. Dokładny system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników i zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku udziału 8 zawodniczek i zawodników organizator przewiduje tradycyjny system kołowy. W przypadku większej liczby zawodników system gry zostanie odpowiednio zmodyfikowany.
Np.: 14 zawodników – dwie grupy eliminacyjne po 7 uczestników (6 partii każdy z każdym) a następnie walka o 1 miejsce między zwycięzcami grup, walka o 3 miejsce między osobami z drugich miejsc każdej z grup itd. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość rozegrania 8 rund w turnieju.

Turniej NIE jest zgłoszony do FIDE.

 1. Przepisy.
  Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

 2. Wpisowe.
  Wpisowe do turnieju wynosi:
  Grupa 1800 – 120 zł (dla uczniów i studentów 100 zł)
  Grupa 1600 – 100 zł (dla uczniów i studentów 90 zł)
  Grupa 1400 – 80 zł  
  Płatne gotówką w dniu rozpoczęcia turnieju.

9. Nagrody:
Grupa 1800 1 miejsce 400 zł (nagroda gwarantowana), 2 i 3 miejsce - wysokość nagrody podana po pierwszej rundzie.
Grupa 1600 1 miejsce 200 zł (nagroda gwarantowana), 2 i 3 miejsce - wysokość nagrody podana po pierwszej rundzie.
Grupa 1400 nagrody rzeczowe

10. Terminarz:
Pierwsza runda zostanie rozegrana w dniu 12 października 2022 r. (środa) o godz.17:30. Kolejne partie będą rozgrywane co do zasady w środy z uwzględnieniem pauzy na turnieje serii Winterpol Blitz oraz ważne wydarzenia szachowe w kraju i na świecie. Na wniosek zawodnika partia może zostać przełożona (zgłoszenie powinno wpłynąć do organizatora min na dzień przed partią).Uczestnicy mogą rozegrać partię w innym, wspólnie uzgodnionym i zaakceptowanym przez organizatora terminie.


 1. Zgłoszenia:
  Zgłoszenia do turnieju prosimy kierować na adres turnieje@jelonka.eu, lub też telefonicznie pod numer 880 649 262 do dnia 10.10.2022 do godziny 20.

 2. Postanowienia końcowe:
  Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

chess:manager