Turniej Feryjny 2024- OPEN B (1600+)

13.01.2024
14.01.2024
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Regulamin Turnieju Feryjnego 2024
**1. Organizator **
Szachowy Klub Seniorski C4,
Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra,
Szkoła Języków Obcych „Premium”.

2. Sponsorzy
Winterpol - Właściciel wyciągów narciarskich w Karpaczu i Zieleńcu
Ski-Arena Karpacz - stacja narciarska pod Śnieżką

3. Miejsce i termin
Turniej odbędzie się  w Szkole Języków Obcych „Premium” ul. Okrzei 11 w dniach 13-14.01.2024.
Potwierdzenie rejestracji i opłacenie wpisowego
Grupa A 8.30-8.45 Start pierwszej rundy sobota 9.00
Grupy B i C 9.00 -9.45 Start pierwszej rundy sobota 10.00

**4. Cel turnieju **
popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych
integracja środowiska szachowego
efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego

5. Uprawnieni do gry **
Limit uczestników w turnieju 60 osób.
Grupa A – osoby z rankingiem PZSzach 1800 lub wyżej. Grupa zgłoszona do oceny rankingowej FIDE
Grupa B - osoby z rankingiem PZSzach od 1600 do 1799 **
Grupa C - osoby z rankingiem PZSzach od 1250 do 1599
W wyjątkowych sytuacjach organizator może zadecydować o dopuszczeniu do danej grupy osoby z innym rankingiem.

6. Zapisy do dnia 12.01.2023 do godziny 20:00 za pośrednictwem serwisu Chessmanager lub mailowo: turnieje@jelonka.eu
W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami, ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników

7. Wpisowe
Grupa A – 100 zł + 50 zł kaucja zwracana po rozegraniu piątej rundy, płatne przed turniejem.
Grupa B - 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy).
Grupa C - 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy).

**8. System rozgrywek **
Grupa A – system szwajcarski, 5 rund, tempo gry: 60min+30sek na zawodnika. Sobota 3 rundy, niedziela 2 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy częściowej na kategorię centralną (I, k). W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.
Grupa B - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy na II kat szachową. W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.
Grupa C - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy na III kat szachową. W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.

9. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 10 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną
10. Nagrody **
Grupa A – Nagroda gwarantowana w wysokości 400 zł. dla zwycięzcy. Nagrody finansowe za miejsca 2-3 zostaną ogłoszone po pierwszej rundzie.
Grupa B - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3. Ksiązki szachowe dla osób z miejsc 4-6.
Grupa C - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3. Ksiązki szachowe dla osób z miejsc 4-6.
11. Postanowienia końcowe:**
W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby, spełniający kryteria określone w pkt. 5.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
Organizator zastrzega że w wypadku małej ilości zawodników może łączyć grupy

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

chess:manager