III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Trzemeszna

28.05
2023
Data
Trzemeszno
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Trzemeszna
REGULAMIN

Trzemeszno, 28 maja 2023 r. (niedziela)
1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie gnieźnieńskim, gminie Trzemeszno
- integracja środowiska szachowego w gminie Trzemeszno
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży
2.Organizator
- Fundacja Caissa
- LKS Chrobry Gniezno
3.Partner
- Dom Kultury w Trzemesznie
4.Patronat Honorowy
- Pan Krzysztof Dereziński - Burmistrz Trzemeszna
5.Termin i miejsce zawodów
- 28 maja 2023 r. (niedziela)
- Dom Kultury w Trzemesznie ul. Św. Jana 11
Wstępny program minutowy:
9.30 – 9.40 weryfikacja zawodników
9.40 – 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.00 – 13.30 rywalizacja: rundy I - VII
13.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie
6.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do dnia zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2004 r. i młodsi): 30 zł, pozostali: 40 zł. płatne w dniu zawodów
- limit uczestników ustala się na: 50 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do sędziego zawodów Mirosława Sobczaka na adres e-mail: mirmils@interia.pl
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO W RAZIE WOLNYCH MIEJSC.
7.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 10 + 5 sek. za każdy wykonany ruch. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej zgłoszony do FIDE.
8.Nagrody
OPEN
Miejsce I – pieniężna 150 zł i puchar,
Miejsce II – pieniężna 100 zł i puchar,
Miejsce III – pieniężna 50 zł i puchar,
Miejsce IV – nagroda rzeczowa,
Miejsce V – nagroda rzeczowa.
Najlepsza dziewczynka i chłopiec w kategorii:
a) do lat 8 (nagrody rzeczowe),
b) 9-10 lat (nagrody rzeczowe),
c) 11-12 lat (nagrody rzeczowe),
d) 13-15 lat (nagrody rzeczowe).
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
9.Informacje dodatkowe
- organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników
- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

chess:manager