Otwarte Mistrzostwa Szczecina Juniorek w Szachach Szybkich 2022 pod patronatem Fundacji Orlen

14.05
2022
Data
Szczecin
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy


Komunikat Organizacyjny
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Juniorek w Szachach Szybkich 2022
pod patronatem Fundacji Orlen
14.05.2022

1. Cel
Wyłonienie Mistrzyń Szczecina w kategorii juniorek na rok 2022,
Uzyskanie lub podwyższenie rankingu FIDE Rapid,
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
Popularyzacja sportu szachowego wśród dziewcząt.

2. Organizatorzy
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

3. Patronat
Fundacja Orlen - turniej odbywa się w ramach programu grantowego “Orlen Moje Miejsce na Ziemi”.

4. Termin i miejsce
Mistrzostwa odbędą się w 14. maja 2022 r. w SP 16 w Szczecinie,
Adres: ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin,
Potwierdzanie obecności na sali gry w dniu turnieju do godziny 09:45,
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00,
Planowane zakończenie o godz. 14:00.

5. Uczestnictwo
Prawo startu mają wszystkie dziewczęta do lat 18 (ur. 2004 i młodsze) bez względu na przynależność klubową i miejsce zamieszkania.
Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia online i wypełnienie zgody o udostępnieniu danych osobowych dla celów projektu. Formularz można wypełnić w dniu turnieju przy potwierdzeniu obecności na sali gry.
W turnieju nie pobiera się wpisowego.
Zawodniczki z Polski muszą być zarejestrowane w CR PZSzach. Bezpłatna rejestracja będzie możliwa przy potwierdzeniu zgłoszenia.
Zawodniczki zagraniczne muszą posiadać FIDE ID Number (FIN).

6. Zgłoszenia
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6291777133740032
Alternatywnie na e-mail sędziego zawodów - FA Arkadiusz Korbal arek@szachy.szczecin.pl

7. System rozgrywek, punktacja i ocena wyników
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 minut plus 5 sekund za każde posunięcie od początku partii.
Obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich w przypadku udziału co najmniej 5 zawodniczek z rankingiem FIDE.
W turnieju przyznaje się 1,0 pkt za zwycięstwo, 0,5 pkt za remis i 0 pkt za przegraną partię.
O kolejności zajętych miejsc decyduje kolejno: liczba punktów, Buchholz Cut-1, pełny Buchholz, liczba zwycięstw, Progres.

8. Nagrody i wyróżnienia
Medale i nagrody rzeczowe dla czołowej trójki w kategoriach:
dziewczęta do lat 10 (ur. 2012 i młodsze),
dziewczęta do lat 14 (ur. 2008-2011),
dziewczęta do lat 18 (ur. 2004-2007),
Puchar dla najlepszej zawodniczki w każdej kategorii wiekowej.
Dyplomy za udział i gadżety dla pozostałych uczestniczek.

9. Sprawy wychowawcze
Opiekę wychowawczą nad juniorkami podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
Zabrania się uczestniczkom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

10. Postanowienie końcowe
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez Organizatora.

chess:manager