Turniej Powakacyjny- U13

27.08.2022
28.08.2022
Data
Jelenia Gora
POL
Miasto
60'
Tempo
7/7
Rundy

Regulamin Turnieju Szachowego
Turniej Powakacyjny

1.Organizator: Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Klub Szachowy C4
Szkoła Językowa Premium ul. Okrzei 11

 1. Cele Promocja gry w szachy w mieście Jelenia Góra .
  Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
  Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
  Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
  Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
 2. Termin. 27-28.08.2022 o godzinie 9.00 (Start Turnieju)
 3. Miejsce. Klub Szachowy C4 w Jeleniej Górze, ul. Okrzei 11,
  58-500  Jelenia Góra
 4. Grupy rozgrywkowe.
  U13 – dla osób urodzonych w roku 2009 lub później
  OPEN – dla osób pozostałych
  Uwaga: W przypadku niewystarczającej liczby zawodników możliwa jest
  zmiana granicy wiekowej a nawet połączenie grup

6. System rozgrywek.

System szwajcarski na dystansie 7 rund w przypadku uczestnictwa min 15 osób w każdej grupie rozgrywkowej.
W przypadku mniejszej liczby uczestników organizatorzy mogą podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek.
8 osób w grupie rozgrywkowej – system kołowy
12 osób w grupie rozgrywkowej – system łączony. Kołówka 5 rund w grupach A i B a potem system pucharowy – „półfinały i finały” o miejsce pierwsze i piąte.
Tempo gry: 60 minut na zawodnika
Obowiązuje zapis partii

 1. Nagrody.
  Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju.

 2. Harmonogram turnieju

Sobota 27.08.
- 8:30-9.00 weryfikacja zawodników
-9.00 runda 1
-11.15 runda 2
-14.00 rundy 3-4
Niedziela 28.08.
-9.00 runda 5
-11.15 runda 6
-14.00 runda 7
Zakończenie turnieju nastąpi po zakończeniu rundy siódmej.

9 . Przepisy.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, losowanie.

 1. Wpisowe.
  Płatne gotówką w dniu turnieju
  Wpisowe do turnieju wynosi: 70 zł
  Obywatele Ukrainy zwolnieni z wpisowego

11. Zgłoszenia:

Turniej skierowany jest do Osób grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 880649262 lub mailowe turnieje@jelonka.eu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

 1. Postanowienia końcowe:
  Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
chess:manager