Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Szachach Błyskawicznych

08.05
2022
Data
Szczecin
POL
Miejsce
3'
+2"
Tempo
11/11
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Dzhuguryan, Tygran 1922 8.5
2. Gniadek, Andrzej 1716 8.0
3. Zeissel, Andrzej 1259 8.0
4. Szyszyło, Rafał 1913 7.5
5. Gregorz, Jan 1677 7.5
Zobacz wszystkich 44 zawodników

Regulamin Turnieju
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego
w Szachach Błyskawicznych
Szczecin, 08.05.2022

1. Cel
• Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów województwa zachodniopomorskiego w szachach błyskawicznych,
• Popularyzacja sportu szachowego na terenie Szczecina i okolic,
• Uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE.

2. Organizatorzy
• Klub Szachowy Gryf Szczecin
• Zachodniopomorski Związek Szachowy
• Dom Kultury “Krzemień”

3. Patronat honorowy
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

4. Mecenat
Zakład Budowlany Siemaszko - fundator nagród finansowych

5. Termin i miejsce
• Niedziela, 8. maja 2022 r.
• Dom Kultury “Krzemień”, ul. Krzemienna 10, 70-742 Szczecin

6. Harmonogram
• Potwierdzanie udziału - turniej indywidualny 09:30-09:50,
• Rozpoczęcie turnieju indywidualnego 10:00,
• Zakończenie turnieju indywidualnego 13:00,
• Potwierdzanie udziału - turniej drużynowy 13:30-14:00,
• Rozpoczęcie turnieju drużynowego 14:00,
• Zakończenie turnieju drużynowego 16:30.

7. Uczestnictwo
• Prawo startu w turnieju indywidualnym mają wszyscy chętni - turniej ma charakter otwarty.
• Prawo startu w turnieju drużynowym mają tylko drużyny z klubów zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Szachowym. Każdy klub może wystawić dowolną liczbę drużyn.
• Wpisowe wynosi:
◦ w turnieju indywidualnym 30,00 zł
◦ w turnieju drużynowym 80,00 zł od drużyny

• Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno rankingową oraz opłatę FIDE
• Płatność na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
al. Wyzwolenia 7/U11 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001

• Istnieje możliwość uregulowania wpisowego w gotówce w dniu zawodów.

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do 04.05.2022 . Wstępna liczba miejsc ograniczona do 64.
Decyduje kolejność wpłat wpisowego. Jeśli do końca kwietnia liczba zgłoszonych przekroczy limit to organizator podejmie działania w celu zwiększenia limitu miejsc.
Turniej indywidualny - zgłoszenia przyjmowane są przez serwis ChessManager:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5977863946764288
Turniej drużynowy - zgłoszenia należy przesyłać na adres sędziego głównego: arek@szachy.szczecin.pl FA Arkadiusz Korbal
Serwis turniejowy turnieju drużynowego chessarbiter:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/tdr_28/

9. System rozgrywek
• Turniej indywidualny: 11 rund systemem szwajcarskim
• Turniej drużynowy: 9 rund systemem szwajcarskim
• Tempo gry: 3’+2” (3 minuty + 2 sekundy za każde wykonane posunięcie)
• Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE Blitz.
• W przypadku mniejszej ilości drużyn sędzia ustali system rozgrywek.
• Numery startowe przydziela się według średniego rankingu FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.

10. Skład drużyny
• Drużyna składa się z 4 zawodników reprezentujących ten sam klub zarejestrowany w Zachodniopomorskim Związku Szachowym.
• Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. gospodarze (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).
• Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum 2 zawodników przy szachownicy.

11. Punktacja i ocena wyników
Turniej indywidualny:
• O kolejności zajętych miejsc decyduje:
◦ suma punktów,
◦ Buchholz Cut-1,
◦ Pełny Buchholz,
◦ Liczba zwycięstw,
◦ Progres.
Turniej drużynowy:
• O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decyduje:
◦ suma punktów meczowych,
◦ suma małych punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,
◦ wynik bezpośrednich meczów,
◦ lepszy wynik punktowy kolejno na szachownicach.
• Punkty w meczach oblicza się następująco:
◦ 2 pkt za zwycięstwo w meczu, 1 pkt za remis w meczu, 0 pkt za przegraną w meczu,
◦ oddanie walkowera - minus 2 pkt meczowe i 0 pkt małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt. meczowe i 3 małe,
• w przypadku pauzy drużyna otrzymuje:
◦ dla systemu szwajcarskiego 1 pkt meczowy i 2 pkt małe punkty,
◦ dla systemu kołowego 0 pkt meczowych i 0 pkt małych.
• Małe punkty stanowią wyniki uzyskane przez zawodników na poszczególnych szachownicach licząc:
◦ 1 pkt za zwycięstwo lub walkower,
◦ 0.5 pkt za remis lub gdy pauzuje drużyna,
◦ 0 pkt za przegraną lub oddany walkower.
• Kolejność miejsc na szachownicy ustala się wg następujących kryteriów:
◦ liczba zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, liczba zwycięstw.

12. Nagrody i wyróżnienia
Turniej indywidualny:
• Puchary za miejsca 1-3,
• I m. 500 zł, II m. 400 zł, III m. 300 zł, IV m. 200 zł, V m. 100 zł,
• Najlepsza kobieta: 100 zł,
• Najlepsi w grupach rankingowych ELO 1301-1600, ELO do 1300 i bez ELO: po 100 zł.
Turniej drużynowy:
• Puchary i medale dla trzech pierwszych drużyn.
• Nagrody finansowe dla trzech pierwszych zawodników na szach. I-IV: 150 zł, 100 zł, 50 zł.
• Dyplomy dla każdej drużyny.

13. Sprawy wychowawcze
• Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.
• Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
• Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

14. Postanowienie końcowe
• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez Organizatora.

chess:manager