Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Szachach Błyskawicznych

08.05
2022
Data
Szczecin
POL
Miasto
3'
+2"
Tempo
11/11
Rundy

Regulamin Turnieju
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego
w Szachach Błyskawicznych
Szczecin, 08.05.2022

1. Cel
• Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów województwa zachodniopomorskiego w szachach błyskawicznych,
• Popularyzacja sportu szachowego na terenie Szczecina i okolic,
• Uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE.

2. Organizatorzy
• Klub Szachowy Gryf Szczecin
• Zachodniopomorski Związek Szachowy
• Dom Kultury “Krzemień”

3. Patronat honorowy
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

4. Mecenat
Zakład Budowlany Siemaszko - fundator nagród finansowych

5. Termin i miejsce
• Niedziela, 8. maja 2022 r.
• Dom Kultury “Krzemień”, ul. Krzemienna 10, 70-742 Szczecin

6. Harmonogram
• Potwierdzanie udziału - turniej indywidualny 09:30-09:50,
• Rozpoczęcie turnieju indywidualnego 10:00,
• Zakończenie turnieju indywidualnego 13:00,
• Potwierdzanie udziału - turniej drużynowy 13:30-14:00,
• Rozpoczęcie turnieju drużynowego 14:00,
• Zakończenie turnieju drużynowego 16:30.

7. Uczestnictwo
• Prawo startu w turnieju indywidualnym mają wszyscy chętni - turniej ma charakter otwarty.
• Prawo startu w turnieju drużynowym mają tylko drużyny z klubów zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Szachowym. Każdy klub może wystawić dowolną liczbę drużyn.
** • Wpisowe wynosi:
◦ w turnieju indywidualnym 30,00 zł
◦ w turnieju drużynowym 80,00 zł od drużyny **
• Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno rankingową oraz opłatę FIDE
• Płatność na konto:
** Klub Szachowy Gryf Szczecin
al. Wyzwolenia 7/U11 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001**
• Istnieje możliwość uregulowania wpisowego w gotówce w dniu zawodów.

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do 04.05.2022 . Wstępna liczba miejsc ograniczona do 64.
Decyduje kolejność wpłat wpisowego. Jeśli do końca kwietnia liczba zgłoszonych przekroczy limit to organizator podejmie działania w celu zwiększenia limitu miejsc.
Turniej indywidualny - zgłoszenia przyjmowane są przez serwis ChessManager:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5977863946764288
Turniej drużynowy - zgłoszenia należy przesyłać na adres sędziego głównego: arek@szachy.szczecin.pl FA Arkadiusz Korbal
Serwis turniejowy turnieju drużynowego chessarbiter:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/tdr_28/

9. System rozgrywek
• Turniej indywidualny: 11 rund systemem szwajcarskim
• Turniej drużynowy: 9 rund systemem szwajcarskim
• Tempo gry: 3’+2” (3 minuty + 2 sekundy za każde wykonane posunięcie)
• Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE Blitz.
• W przypadku mniejszej ilości drużyn sędzia ustali system rozgrywek.
• Numery startowe przydziela się według średniego rankingu FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.

10. Skład drużyny
• Drużyna składa się z 4 zawodników reprezentujących ten sam klub zarejestrowany w Zachodniopomorskim Związku Szachowym.
• Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. gospodarze (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).
• Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum 2 zawodników przy szachownicy.

11. Punktacja i ocena wyników
Turniej indywidualny:
• O kolejności zajętych miejsc decyduje:
◦ suma punktów,
◦ Buchholz Cut-1,
◦ Pełny Buchholz,
◦ Liczba zwycięstw,
◦ Progres.
Turniej drużynowy:
• O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decyduje:
◦ suma punktów meczowych,
◦ suma małych punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,
◦ wynik bezpośrednich meczów,
◦ lepszy wynik punktowy kolejno na szachownicach.
• Punkty w meczach oblicza się następująco:
◦ 2 pkt za zwycięstwo w meczu, 1 pkt za remis w meczu, 0 pkt za przegraną w meczu,
◦ oddanie walkowera - minus 2 pkt meczowe i 0 pkt małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt. meczowe i 3 małe,
• w przypadku pauzy drużyna otrzymuje:
◦ dla systemu szwajcarskiego 1 pkt meczowy i 2 pkt małe punkty,
◦ dla systemu kołowego 0 pkt meczowych i 0 pkt małych.
• Małe punkty stanowią wyniki uzyskane przez zawodników na poszczególnych szachownicach licząc:
◦ 1 pkt za zwycięstwo lub walkower,
◦ 0.5 pkt za remis lub gdy pauzuje drużyna,
◦ 0 pkt za przegraną lub oddany walkower.
• Kolejność miejsc na szachownicy ustala się wg następujących kryteriów:
◦ liczba zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, liczba zwycięstw.

12. Nagrody i wyróżnienia
Turniej indywidualny:
• Puchary za miejsca 1-3,
• I m. 500 zł, II m. 400 zł, III m. 300 zł, IV m. 200 zł, V m. 100 zł,
• Najlepsza kobieta: 100 zł,
• Najlepsi w grupach rankingowych ELO 1301-1600, ELO do 1300 i bez ELO: po 100 zł.
Turniej drużynowy:
• Puchary i medale dla trzech pierwszych drużyn.
• Nagrody finansowe dla trzech pierwszych zawodników na szach. I-IV: 150 zł, 100 zł, 50 zł.
• Dyplomy dla każdej drużyny.

13. Sprawy wychowawcze
• Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.
• Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
• Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

14. Postanowienie końcowe
• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez Organizatora.

chess:manager