Otwarte Mistrzostwa Szczecina Juniorów w Szachach Szybkich 2022

14.05
2022
Data
Szczecin
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Zaręba, Piotr 1570 6.0
2. Bury, Miłosz 1592 6.0
3. Zeissel, Andrzej 1555 5.5
4. Gbiorczyk, Mikołaj 1544 5.5
5. Bury, Marcel 1240 5.0
Zobacz wszystkich 38 zawodników


Komunikat Organizacyjny
Otwarte Mistrzostwa Szczecina Juniorów w Szachach Szybkich 2022
14.05.2022

1. Cel
Wyłonienie Mistrzów Szczecina w kategorii juniorów na rok 2022.
Uzyskanie lub podwyższenie rankingu FIDE Rapid.
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Organizatorzy
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

3. Termin i miejsce
Mistrzostwa odbędą się w 14. maja 2022 r. w SP 16 w Szczecinie
Adres: ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
Potwierdzanie obecności na sali gry w dniu turnieju do godziny 09:45.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00.
Planowane zakończenie o godz. 14:00.

4. Uczestnictwo
Prawo startu mają dzieci i młodzież do lat 18 (ur. 2004 i młodsi) bez względu na przynależność klubową i miejsce zamieszkania.
Warunkiem udziału jest wysłanie zgłoszenia online i opłacenie wpisowego gotówką w dniu rozgrywek.
Wpisowe wynosi 30,00 zł.
Członkowie KSz Gryf Szczecin z opłaconą składką członkowską 2022 otrzymują 10 zł zniżki.
Zawodnicy z Polski muszą być zarejestrowani w CR PZSzach. Bezpłatna rejestracja będzie możliwa przy potwierdzeniu zgłoszenia.
Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać FIDE ID Number (FIN).

5. Zgłoszenia
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5712161432141824
Alternatywnie na e-mail sędziego zawodów - FA Arkadiusz Korbal arek@szachy.szczecin.pl

6. System rozgrywek, punktacja i ocena wyników
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 minut plus 5 sekund za każde posunięcie od początku partii.
Obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
W turnieju przyznaje się 1,0 pkt za zwycięstwo, 0,5 pkt za remis i 0 pkt za przegraną partię.
O kolejności zajętych miejsc decyduje kolejno: liczba punktów, Buchholz Cut-1, pełny Buchholz, liczba zwycięstw, Progres.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może podzielić uczestników na dwie grupy.

7. Nagrody i wyróżnienia
Medale i nagrody rzeczowe dla czołowej trójki w kategoriach:
chłopcy do lat 10 (ur. 2012 i młodsi),
chłopcy do lat 14 (ur. 2008-2011),
chłopcy do lat 18 (ur. 2004-2007).
Puchary dla zwycięzców w w/w kategoriach.
Dyplomy za udział i gadżety dla pozostałych uczestników.

8. Sprawy wychowawcze
Opiekę wychowawczą nad juniorami podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

9. Postanowienie końcowe
Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest rodzic lub opiekun zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez Organizatora.

chess:manager