Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich 2019

30.11
2019
Data
Legnica
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Cyborowski, Łukasz 2518 7.5
2. Goluch, Piotr 2314 7.5
3. Stachowiak, Kamil 2413 7.0
4. Brodowski, Piotr 2430 7.0
5. Wieczorek, Oskar 2383 7.0
Zobacz wszystkich 84 zawodników

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich

Legnica, 30 listopada 2019 r.

www.pucharwojewody.legnica.pl

Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

Organizator:
KSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

Uprawnieni do gry:
Mieszkańcy Dolnego Śląska (zameldowani na stałe) lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

Termin i miejsce:
30 listopada 2019 r. (sobota), LETIA BUSINESS CENTER Legnica ul. Rycerska 24

System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 9 rund, tempo gry – 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy https://chessmanager.com/pl/tournaments/5708612892622848/ do dnia 27 listopada 2019 r. godz. 20:00. Po tym terminie wpisowe zostaje zwiększone o 10 zł.
Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 10.00.

Wpisowe:
20 zł dla osób zgłoszonych do 27.11.2019, 30 zł dla osób zgłoszonych po terminie.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

Nagrody:
a) główne:
I m. – 600 zł, II m. – 400 zł, III m. – 300 zł, IV m. – 200 zł, V m. – 150 zł, VI m. – 100 zł, VII-X – 50 zł.
b) kobiety:
I m. – 150 zł, II m. – 100 zł, III m. – 50 zł przy udziale minimum 6 zawodniczek.
c) zawodnicy o rankingu od 1700 do 2000 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł
d) zawodnicy o rankingu od 1301 do 1699 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł
e) zawodnicy o rankingu do 1300 FIDE lub bez rankingu FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg. powyższej kolejności).

Inne:
Liczba miejsc ograniczona do 120 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Infomacja o turnieju znajduje się w kalendarzu szachowym. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez K.Sz. Miedź Legnica (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych K.Sz. Miedź Legnica.

chess:manager