XV cykl 4 Pory Roku - Wiosna z Szachami - Grupa A

14.04
2019
Data
Szczecin
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

Komunikat Organizacyjny

XV cykl 4 Pory Roku - Wiosna z Szachami

Szczecin, 14.04.2019 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”
II. TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki odbędą się w niedzielę, 14. kwietnia 2019 w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa;
10:15 - 15:15 - rozgrywki turniejowe
15:30 - zakończenie turnieju;
Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.
III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Grupa A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5681622806429696
Uczestnictwo: bez ograniczeń wiekowych i rankingowych
System szwajcarski 7 rund, tempo gry 10’ + 5” za ruch
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich
Grupa B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5751191277404160
Uczestnictwo: ur. w 2005 i młodsi bez ograniczeń rankingowych
System szwajcarski 6 rund, tempo gry 20’ + 10” za ruch
Turniej z możliwością zdobycia V i IV kategorii szachowej
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Terminowe zgłoszenie, wniesienie opłaty startowej w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9:30 - 10:00.
Opłata startowa wynosi:
20,00 zł - wszyscy uczestnicy;
10,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2019 r.
Zawodnicy zagraniczni muszą zarejestrowani w FIDE i posiadać FIN (FIDE ID Number)
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są internetowo za pomocą formularzy zgłoszeniowych ChessManager, przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub SMS na nr 663 233 532
Całkowita liczba uczestników ograniczona do 70. Zgłoszenia w dniu turnieju będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc. Aby uniknąć opóźnień, prosimy o punktualne przybycie na salę gry. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa do godz. 10:00 zostaną usunięte z listy startowej.
VI. NAGRODY
Nagrody w grupie A:
I, II, III miejsce: statuetki i nagrody finansowe
Kategorie dodatkowe: junior, kobieta, senior 65+, ranking fide do 1400: statuetka + nagroda finansowa lub rzeczowa
Nagrody w grupie B:
I, II, III miejsce: statuetki i nagrody rzeczowe
I, II, III miejsce wśród dziewcząt oraz do lat 10: statuetki i nagrody rzeczowe
Kategorie dodatkowe: najmłodszy uczestnik, bez kategorii, z V kategorią, z IV kategorią: statuetka + nagroda rzeczowa
Pamiątkowe medale i gadżety dla wszystkich uczestników grupy B.
Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.
VII. UWAGI KOŃCOWE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie http://gryfszczecin.org/regulamin-4-pory-roku-2019
Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Korbal arek@szachy.szczecin.pl nr tel. 663-233-532

chess:manager