Szachowa Kuźnia #12

08.12
2018
Data
Szczecin
POL
Miejsce
20'
+10"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Świderski, Radosław 2199 7.0
2. Netrybiichuk, Oleksandr 1567 6.0
3. Mielnik, Mateusz 1304 4.5
4. Bury, Miłosz 1344 4.0
5. Pasierbik, Patryk 1252 4.0
Zobacz wszystkich 20 zawodników

Komunikat Organizacyjny - Szachowa Kuźnia #12

Szczecin, 8.12.2018 r.

I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy Gryf Szczecin http://gryfszczecin.org/
II. PATRONAT
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie https://www.zpsb.pl/
Zachodniopomorskie Szkoły Kreatywne http://szkolykreatywne.pl/
III. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie zdobycia kategorii szachowych.
IV. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 w Szczecinie.
Zapisy do 7.12.2018 przez ChessManager: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5681479698874368
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 40. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Alternatywnie można wysłać zgłoszenie przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem grupy, imienia, nazwiska i daty urodzenia.
V. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Turniej ma charakter otwarty i zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry wynosi P’20+10” (20 minut na partię + 10 sekund za każde wykonane posunięcie).
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. Turniej umożliwia wypełnienie norm na V i IV kategorię szachową.
O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.
VI. WPISOWE
Warunkiem udziału jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 15,00 zł przy potwierdzeniu zgłoszenia w dniu zawodów.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2018 otrzymują 5,00 zł zniżki.
Studenci i pracownicy ZPSB w Szczecinie oraz Technikum Kreatywnego otrzymują 5,00 zł zniżki.
VII. HARMONOGRAM
9:00 - 9:30 - potwierdzenie zgłoszeń
9:30 - 13:30 - rundy 1-4
14:00 - 17:00 - rundy 5-7 i zakończenie turnieju
Harmonogram jest orientacyjny może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagrody finansowe za 1, 2 i 3 miejsce z wpisowego po odliczeniu kosztów organizacyjnych.
Nagrody dodatkowe: rzeczowe w grupie rankingowej, dla juniorów lub seniorów w zależności od liczebności danej grupy osób. Liczba nagród zostanie podana po 2. rundzie.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
IX. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 klub@szachy.szczecin.pl

chess:manager