XVII cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie - Lato z Szachami - Młode Talenty

03.09
2022
Data
Szczecin
POL
Miasto
20'
+10"
Tempo
6/6
Rundy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVII cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie
Wiosna z Szachami - 03.09.2022 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin http://gryfszczecin.org/
Dom Kultury SM „Wspólny Dom” http://dkmarcina2.szczecin.pl/

II. TERMIN I MIEJSCE
Sobota - 3. września 2022 r.
Dom Kultury SM „Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa
10:15 - 15:30 - rozgrywki turniejowe OPEN
10:15 - 14:30 - rozgrywki turniejowe Młode Talenty
Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
OPEN - system szwajcarski, 9 rund, tempo gry 10’+5” - turniej zgłoszony do FIDE Rapid
Młode Talenty - system szwajcarski, 6 rund, tempo gry 20’+10” - turniej na kategorie V i IV

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do 01.09.2022 i uregulowanie opłaty startowej.
Opłata startowa może być uregulowana w gotówce bezpośrednio przed turniejem lub poprzez wpłatę na konto. Liczba uczestników ograniczona do:
OPEN - 50
Młode Talenty - 34
Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

OPEN - turniej otwarty dla wszystkich chętnych
20,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2022 r.
30,00 zł - wszyscy uczestnicy;
Opłaty startowe zawierają opłaty rankingowe związane ze zgłoszeniem turnieju do FIDE Rapid.

Młode Talenty - turniej dla dzieci do lat 12 (ur. 2010 i młodsi)
20,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2022 r.
25,00 zł - członkowie klubów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego
30,00 zł - pozostali uczestnicy (kwota zawiera 5 zł opłaty rankingowej w turniejach na kategorie okręgowe zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym ZZSzach na rok 2022)

Dane do wpłat:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001

Uczestnicy, którzy nie są zarejestrowani w Polskim Związku Szachowym, muszą wypełnić formularz i dostarczyć do sędziego w dniu zawodów lub wysłać na adres arek@szachy.szczecin.pl
Rejestr zawodników PZSzach: http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php
Link do formularza: http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf
Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać FIN (FIDE ID Number).

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia online w serwisach ChessManager:
OPEN: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5766296055578624
Młode Talenty: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5631875155492864
Alternatywnie e-mail: klub@szachy.szczecin.pl

VI. NAGRODY
OPEN:
Nagrody finansowe za:
I, II, III miejsce: 300 zł, 200 zł, 100 zł
Najlepsza zawodniczka, senior 60+: po 50 zł
W przedziałach rankingowych ELO 1401-1600, 1201-1400, poniżej 1200: książki szachowe

Młode Talenty:
Statuetki i nagrody rzeczowe za:
I, II, III miejsce
I, II, III miejsce wśród dziewcząt
I, II, III miejsce do lat 10
I, II, III miejsce do lat 8
Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju Młode Talenty.
Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Za opiekę i ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie http://gryfszczecin.org/regulamin-4-pory-roku-2022

chess:manager