II Turniej Szachowy o Puchar Dziekana WFAiIS UMK

27.04
2024
Data
Toruń
POL
Miasto
10'
+3"
Tempo
0/7
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Zając, Szymon 2044
2. Lewandowski, Mateusz 1763
3. Maciejewski, Adam 1723
4. Bychowska, Marta 1671
5. Barcikowski, Patryk 1641
Zobacz wszystkich 12 zawodników
1531
śr. ranking
18
śr. wiek
3
kobiety
10
zawodników z ELO

Turniej przeznaczony jest dla uczniów liceów i techników po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej!

II TURNIEJ SZACHOWY o PUCHAR DZIEKANA WFAiIS UMK

REGULAMIN

 1. Organizatorzy
  - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń;
  - InnovaHub, ul. Kozacka 14/2, 87-100 Toruń.

 2. Termin i miejsce rozgrywek
  - 27 kwietnia 2024 r. (sobota);
  - Centrum Nauk Technicznych, ul. Wileńska 7, 87-100 Toruń.

 3. Cele
  - prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w ramach Dnia Otwartego;
  - promocja Centrum Nauk Technicznych;
  - popularyzacja królewskiej gry wśród młodzieży szkolnej;
  - integracja środowiska szachowego i naukowego.

 4. System rozgrywek
  - turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 10 minut plus 3 sekundy dla zawodnika na rozegranie partii;
  - kojarzenie par komputerowe przy użyciu programu ChessManager;
  - wszyscy zgłoszeni zawodnicy zagrają w jednej grupie turniejowej.

 5. Warunki uczestnictwa
  - prawo gry w turnieju mają uczniowie liceów i techników (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej) bez względu na prezentowany poziom gry;
  - warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie zgodnie z p. 6, z zastrzeżeniem p. 13;
  - zgłoszenia na sali gry będą przyjmowane wyłącznie w przypadku dostępnych wolnych miejsc;
  - udział w turnieju jest bezpłatny.

 6. Zgłoszenia
  - zgłoszenia należy dokonać do dnia 24 kwietnia 2024 r. drogą elektroniczną przez niniejszą stronę internetową lub przesyłając wiadomość na adres kontakt@innovahub.pl;
  - zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc i rok) oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza zawodnik;
  - liczba miejsc jest ograniczona do 48 - decyduje kolejność zgłoszeń (potwierdzona umieszczeniem zawodnika na liście startowej w serwisie ChessManager).

 7. Przepisy gry i ocena wyników
  - w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego;
  - turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej;
  - za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 punkt, za remis 0,5 punktu, za przegraną 0 punktów; w przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobędzie tyle samo punktów, o kolejności miejsc decydować będą kolejno: Buchholz zredukowany (suma punktów przeciwników z wyłączeniem skrajnych wyników), Buchholz (suma punktów przeciwników), liczba zwycięstw, wynik bezpośredniego spotkania.

 8. Harmonogram turnieju
  - 9:30-10:00 - weryfikacja zgłoszeń i potwierdzenie startu w turnieju;
  - 10:00-10:15 - rozpoczęcie turnieju;
  - 10:15-12:15 - rundy 1-4;
  - 12:15-12:45 - wykład popularno-naukowy;
  - 12:45-14:15 - rundy 5-7;
  - ok. 14:30 - zakończenie turnieju i rozdanie nagród.

 9. Nagrody
  - łączna wartość nagród: 900 zł;
  - puchar dla zwycięzcy;
  - bony zakupowe o wartości 300, 200 i 100 zł dla zawodników, którzy zajmą kolejno miejsca I, II i III;
  - upominki dla zawodników, którzy zajmą miejsca IV-X.

 10. Informacje dodatkowe
  - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej zapewnia miejsce do gry i nagrody;
  - InnovaHub zapewnia sprzęt szachowy, obsługę sędziowską oraz obsługę internetową w serwisie ChessManager.

 11. Ochrona danych osobowych
  - przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu;
  - administratorem danych osobowych uczestników turnieju są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (szczegółowa informacja w załączeniu) oraz InnovaHub; celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia zawodnika) jest przeprowadzenie turnieju, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;
  - podczas turnieju w celach promocyjnych będą wykonywane zdjęcia i nagrania audiowizualne, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i InnovaHub oraz w innych materiałach promocyjno-informacyjnych, co mieści się w prawnie uzasadnionym interesie organizatorów turnieju (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 12. Postanowienia końcowe
  - na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych;
  - zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury osobistej i ciszy na sali gry;
  - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za posiadane mienie uczestników turnieju;
  - prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego, a Regulaminu do organizatorów;
  - o wszelkich sprawach nieujętych w komunikacie decydują organizatorzy lub sędzia turnieju;
  - zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zamknięcia listy startowej po zebraniu kompletu uczestników.

chess:manager