Turniej o Puchar Wójta Gminy Mysłakowice 2024- U14

16.03
2024
Data
Mysłakowice k. Jeleniej Góry
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy
 1. ORGANIZATORZY
  Gmina Mysłakowice
  Wójt Gminy Mysłakowice – Michał Orman
  Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
  Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach
  Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach
  Patronat medialny: Jelonka.com

 2. CELE
  promocja Gminy Mysłakowice,
  popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
  nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
  sportowa rywalizacja z rówieśnikami.

 3. TERMIN
  16 marca 2024 r. (sobota )

 4. MIEJSCE
  Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, ul. Królewska 1
 5. GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
  W turnieju mogą brać udział zawodnicy:
  OPEN seniorzy , juniorzy powyżej lat 14 (ur. 2010 i starsi) oraz dzieci do lat 14 z rankingiem PZSzach min. 1600
  U14 juniorzy urodzeni w roku 2010 i młodsi z rankingiem do 1600 (max. II kat. Kobieca lub III kat. Męska)
  U10 juniorzy urodzeni w roku 2014 i młodsi z rankingiem do 1250 (IV i V kat. kobieca, V męska/ oraz bez kategorii szachowej)
  W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup.
 6. TEMPO GRY
  OPEN (zgłoszony do oceny rankingowej FIDE)- 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. za każde wykonane posunięcie.
  U14 - 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. za każde wykonane posunięcie.
  U10 – 5 rund, 30 minut na zawodnika na partię (zgłoszony do oceny rankingowej PZSzach)
 7. PRZEPISY GRY
  Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
  Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
  Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
  Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
  sumę punktów,
  Buchholz średni,
  Buchholz,
  progress,
  liczbę zwycięstw,
  liczbę zwycięstw czarnymi.
 8. Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.
 9. WARUNKI UCZESTNICTWA
  W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby spełniające kryteria określone w pkt. 5.
  Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.
  Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
  Limit uczestników 140 osób

 10. OPŁATY
  Wpisowe do turnieju wynosi 40 zł /OPEN/, 30 zł /U-14 i U-10/.
  Dla mieszkańców Gminy Mysłakowice zniżka 10 zł.

 11. NAGRODY
  U14

I M. – 100 zł i puchar
II M. – 50 zł i puchar
III M. – 30 zł i puchar

I M. – najlepsza dziewczynka – 50 zł i puchar

Najlepszy szachista Gminy Mysłakowice – 50 zł i puchar

Najlepsza szachistka Gminy Mysłakowice – 50 zł i puchar

Każdy z uczestników w tej kategorii otrzyma dyplom

Nagrody się nie łączą, zawodnik otrzymuje jedną nagrodę o wyższej wartości.
Weryfikacja mieszkańców Gminy Mysłakowice nastąpi na podstawie okazanego dokumentu tożsamości lub oświadczenia zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego.

 1. TERMINARZ
  09:00- 09:40
  Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
  10:00
  Otwarcie
  10:05-15:15
  Turniej
  15:30
  Zakończenie dla OPEN.
  (U-10 zakończenie ok. godz. 14.30)
 2. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.
 3. ZGŁOSZENIA
  Prosimy kierować na adres turnieje@jelonka.eu, za pośrednictwem systemu chessarbiter.com lub do dnia 15 marca 2024 (piątek do godz. 20:00. lub bezpośrednio przed turniejem (ilość miejsc ograniczona - pierwszeństwo dla zawodników zgłoszonych elektronicznie i sms). Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju. Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 9:40 będą mogli rozpocząć zawody od 2 rundy. Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. Łącznie we wszystkich grupach może zagrać maksymalnie 140 zawodników.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.
chess:manager