MISTRZ 10- OPEN B

11.03
2023
Data
Jelenia Gora
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
5/5
Rundy

REGULAMIN
Turnieju szachowego dla dzieci i dorosłych
TURNIEJ: MISTRZ 10
Jelenia Góra
11 marca 2023 r

ORGANIZATOR:
1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
2. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jeleniej Górze
3. Klub Szachowy Jelonka
CELE:
1. Przygotowanie do uczestnictwa w turniejach szachowych
2. Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i ich rodziców
3. Sportowa rywalizacja z rówieśnikami
TERMIN:
11.03.2023 rok
GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY:
W turnieju mogą brać udział dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 10 oraz ich rodzice, lub opiekunowie prawni, oraz nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 10., oraz absolwenci szkoły oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.
Grupa A dzieci z pierwszych klas
Grupa B dzieci z drugich i trzecich klas
Grupa C dzieci z czwartych klas i starsze
Grupa D rodzice oraz nauczyciele, oraz absolwenci SP10
TEMPO GRY:
10 min na zawodnika na partię plus 5 s. na ruch
Ilość rund 5
PRZEPISY GRY:
1. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
2. Kojarzenie rund systemem szwajcarskim
3. 3. Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
4. Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
a. Sumę punktów
b. Bucholz średni
c. Bucholz
d. Progrez,
e. Liczbę zwycięstw,
f. Liczbę zwycięstw czarnymi,
5. Spóźnienie większe niż 5 min na rundę oznacza automatyczna przegraną.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników.
3. Rażące naruszenie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Sali gry.
5. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.
NAGRODY
Grupa A – puchar za pierwsze miejsce, drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.
Grupa B – puchar za pierwsze miejsce, drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.
Grupa C – OPEN – Puchar Przechodni za zajęcie pierwszego miejsca (podpisane oświadczenie o zwrocie pucharu do 15 maja 2023 roku), nagrody dla 3 pierwszych miejsc, dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.
Grupa D – DOROŚLI – trofeum za zajęcie pierwszego miejsca i upominki dla 6 najlepszych zawodników, dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.
TERMINY
11.03.2023.
1. Weryfikacja zgłoszeń 9:00 – 9:20
2. 9:30 Rozpoczęcie turnieju,
3. Orientacyjny czas zakończenia turnieju – 12:30-13:00
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.
ZGŁOSZENIA
Prosimy kierować pod numer telefonu Danusia Rybacka –Krupa, tel: 696 168 930, Anna Michalak 880023329 (SMS), do dnia 23.11.2023, do godziny 19.
POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

chess:manager