VI MEMORIAŁ ZBIGNIEWA CHOMICKIEGO

13.04
2024
Data
Strzelin
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Stachowiak, Kamil 2304 7.0
2. Sabuk, Piotr 2259 6.0
3. Barwinska, Ewa 1998 5.5
4. Klisowski, Bartosz 1852 5.0
5. Rybka, Tatiana 1755 5.0
Zobacz wszystkich 45 zawodników

VI MEMORIAŁ ZBIGNIEWA CHOMICKIEGO
13.04.2024

I. CEL
Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
Ucz się być wygranym i przegranym!

III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Strzelina

IV. PATRONAT MEDIALNY
Gazeta „Nowiny Strzelińskie”

V. ORGANIZATOR
Prezes Strzelińskiego Centrum Sportowo-Edukacyjnego

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
- Burmistrz Strzelina
- Prezes CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNEGO w Strzelinie
- Andrzej Sobolewski

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl -Tel. 503852833

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11
Termin –13 kwietnia 2024 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00–10.05
I runda – godz. 10.05-10.35
II runda – godz. 10.40-11.10
III runda –godz. 11.15-11.45
IV runda – godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda – godz. 12.30-13.00
VI runda – godz. 13.05-13.35
VII runda – godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZNIE ok. godz. 14.30

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 7 rund.
W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników
w grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy.

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
Tempo gry: 10 min + 5 sekund.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry dla szachów szybkich.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego. Zgłoszenia do turnieju do dnia 10 kwietnia 2024 r. na sport@aquaparkstrzelin.pl wpłata wpisowego na konto - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ” VI Memoriał SZACHOWY Strzelin” a także zgłoszenie w terminie w serwisie chessarbiter.com
Zwolnieni z wpisowego WGM, GM, WIM, IM
Wysokość wpisowego:
- dzieci i młodzież do 16 lat – 10 zł.
- pozostali - 30 zł.
- zgłoszenie w dniu zawodów - 35zł.

XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 500zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce 200 zł.
W klasyfikacji kobiet : I miejsce 200 zł, II miejsce-150 zł, III miejsce 100 zł.
W klasyfikacji juniorów i juniorek (do 16 lat) z sekcji SCSE– I miejsca (nagr. rzecz. fund. A. Sobolewski)
Przewidziane są także nagrody rzeczowe dla juniorów - komunikat w dniu zawodów.
Dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, puchary za zajęcie miejsc I-III w kat kobiet i mężczyzn.
NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sędzia Główny
Aleksander Sokólski

Organizator
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.

chess:manager