XIX cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom - Wiosna z Szachami

06.04
2024
Data
Szczecin
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Strzałkowski, Damian 1952 7.5
2. Zaręba, Piotr 1858 7.5
3. Strawa, Jakub 1879 7.0
4. Karwowski, Kacper 2188 6.5
5. Zeissel, Andrzej 2010 6.5
Zobacz wszystkich 76 zawodników

Zgłoszenia są przyjmowane tylko do limitu 80 uczestników.

Wpisowe płatne wyłącznie gotówką na miejscu.

Jeśli ktoś nie może wziąć udziału to proszę powiadomić organizatora i zwolnić miejsce dla innych chętnych.

Jeśli zgłoszony nie pojawi się na turnieju i nie powiadomi organizatora to jego ewentualne zgłoszenie do kolejnego turnieju trafi od razu na listę rezerwową.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIX cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie
Wiosna z Szachami - 06.04.2024 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin http://gryfszczecin.org/
Dom Kultury SM „Wspólny Dom” http://dkmarcina2.szczecin.pl/

II. TERMIN I MIEJSCE
Sobota - 06. kwietnia 2024 r.
Dom Kultury SM „Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa
10:15 - 16:00 - rozgrywki turniejowe
Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych.
System szwajcarski, 9 rund, system szwajcarski, tempo gry 10’+5”
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE Rapid.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie online i uregulowanie wpisowego gotówką w dniu rozgrywek.
Zgłoszenia przez formularz ChessManager: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5183599221932032/signup
Liczba uczestników ograniczona do 80.

Wpisowe płatne gotówką przy potwierdzeniu uczestnictwa:
30,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2024 r.
40,00 zł - pozostali uczestnicy.
Wpisowe zawiera opłatę rankingową związaną ze zgłoszeniem turnieju do FIDE Rapid.

Uczestnicy, którzy nie są zarejestrowani w Polskim Związku Szachowym, muszą wypełnić formularz i dostarczyć do sędziego w dniu zawodów lub wysłać na adres arek@szachy.szczecin.pl
Rejestr zawodników PZSzach: http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php
Link do formularza: http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf
Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać FIN (FIDE ID Number).

V. NAGRODY
Statuetki dla najlepszej trójki. Medale w kategoriach dodatkowych.
Nagrody finansowe przy udziale min. 60 zawodników za miejsca I-VI: 400 zł, 300 zł, 200 zł, 150 zł, 100 zł, 50 zł.
Nagrody rzeczowe lub finansowe w kategoriach dodatkowych: ranking ELO 1601-1800, ranking ELO poniżej 1600, bez rankingu ELO, zawodniczka, kategoria wiekowa do lat 14 (ur. 2010-2013) i do lat 10 (ur. 2014 i młodsi).
Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VI. UWAGI KOŃCOWE
Za opiekę i ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie
https://gryfszczecin.org/wp-content/uploads/2024/02/Regulamin-XIX-cyklu-4-Pory-Roku-2024.pdf

chess:manager