I Turniej szachowy „Lwiątka na szachownicy"- grupa OPEN

25.09
2021
Data
Tarnowo Podgórne
POL
Miasto
12'
+3"
Tempo
9/9
Rundy

I Turniej szachowy „Lwiątka na szachownicy”

Organizator:

• Sekcja Szachowa KS Korona Zakrzewo
• Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym

Cel zawodów:

• promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
• integracja środowiska szachowego,
• promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy oraz intelektualny młodzieży szkolnej.

Termin 25 września 2021 r. (sobota):

• Weryfikacja uczestników: 08.30 – 09.40.
• Uroczyste otwarcie 09.45.
• Rozpoczęcie I rundy: 10.00.
• Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 16.00.

Miejsce zawodów:

• Hala Sportowo – Widowiskowa w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15. Parkingi przy ul. Nowej 15 oraz przy ul. Poznańskiej (parking szkolny)
• Dyrektor zawodów: Wojciech Olejarczyk (tel.666 819 536 ), Vice Dyrektor: Sylwia Gać-Mytych (tel.601 75 25 26)

Koszt i warunki uczestnictwa:

• Wpisowe do zawodów: 40 zł.
rabat dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne – 5 zł,
rabat dla członków KS Korona Zakrzewo – 5 zł,
rabat dla osób z niepełnosprawnością – 5 zł,
o W cenie wpisowego każdy uczestnik otrzymuje wodę.

Tempo gry i system rozgrywek:

• Turniej A: dla zawodników bez kategorii PZSzach, maksymalnie do rocznika 2012, tempo gry 30 minut na zawodnika, 6 rund.

• Turniej B: dla zawodników bez kategorii i zawodników do 1400 PZSzach, maksymalnie do rocznika 2006, tempo gry 30 minut na zawodnika, 6 rund.

• Turniej FIDE dla wszystkich zawodników, tempo gry 12 minut + 3 sekund dla zawodnika, 9 rund.

Zgłoszenia:

• Serwis chessmanager.com
• W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową
• Zgłoszenia telefoniczne (tel.601 75 25 26) lub na adres mailowy organizatora zawodów: sylwia.gac-mytych@korona-zakrzewo.pl
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 września 2021.
• Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sędziowanie:

• W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
• Zawody prowadzi sędzia klasy państwowej: Dorota Sikorska.

Nagrody:

W turniejach A, B, „Lwiątka na szachownicy”:
• Za zajęcie miejsc I-III w przewiduje się puchary i medale.
• Nagrody rzeczowe dla pozostałych zawodników (do wyczerpania zapasów).
W turnieju OPEN-FIDE:
• za zajęcie I miejsca – Puchar, za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe: (I miejsce 200 zł, II miejsce 150 zł, III miejsce 100 zł*).
• Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe lub pieniężne dla: najlepszej juniorki, zawodnika KS Korona Zakrzewo, osoby z niepełnosprawnością, mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne

• * Pula nagród finansowych może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników opłacających wpisowe.

Sprawy organizacyjne:

• Grupy A i B „Lwiątka na szachownicy” nie są zgłoszone do FIDE, można zdobyć IV i V kategorie.
• Turniej OPEN jest zgłoszony do FIDE.
• W turnieju nie może uczestniczyć osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
• Pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawę, herbatę, słodycze i sprawy organizacyjne klubu organizatora.
• Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.).
• Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
• Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.).
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju.

Turniej współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager