Kaczmarski Gambit - Rzetelny Debiut Open

03.02
2024
Data
Wrocław
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

KACZMARSKI GAMBIT - RZETELNY DEBIUT OPEN

pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Szachowego Arcymistrza Radosława Jedynaka

CEL
• Popularyzacja szachów na terenie Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego
• Integracja środowiska szachowego

TERMIN I MIEJSCE
• 03.02.2024 r. Wrocław, Danuty Siedzikówny 12

ORGANIZATORZY I PARTNERZY
• Klub Sportowy KingsOfChess Kraków
• Kaczmarski Group
• Rzetelna Firma
• Dolnośląski Związek Szachowy
• Polski Związek Szachowy
• Zbigniew Pakleza - szachowyfestiwal@gmail.com

SYSTEM ROZGRYWEK
• Rozgrywki odbywać się będą systemem „szwajcarskim” na dystansie 9 rund, tempem gry 10 minut + 5 sekund na ruch
• Turniej zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE

NAGRODY

PULA NAGRÓD W CAŁYM CYKLU - 37 000zł

(w tym finansowe - 26 200 zł)

Klasyfikacja generalna w turnieju, nagrody gwarantowane:

 1. miejsce: Puchar + medal +500 zł
 2. miejsce: Puchar + medal + 400 zł
 3. miejsce: Puchar + medal + 300 zł
 4. miejsce: 200 zł
 5. miejsce: 200 zł
 6. miejsce: 150 zł
 7. miejsce: 150 zł
 8. miejsce: 100 zł
 9. miejsce: 100 zł
 10. miejsce: 100 zł

Klasyfikacja juniorów do lat 18: (roczniki 2009-2006)

 1. miejsce: Puchar + medal + 200 zł
 2. miejsce: medal + 150 zł
 3. miejsce: medal + 100 zł

Klasyfikacja juniorów do lat 14: (roczniki 2010-2013)

 1. miejsce: Puchar + medal + 200 zł
 2. miejsce: medal + 150 zł
 3. miejsce: medal + 100 zł

Klasyfikacja juniorów do lat 10: (rocznik 2014 i młodsi)

 1. miejsce: Puchar + medal + 200 zł
 2. miejsce: medal + 150 zł
 3. miejsce: medal + 100 zł

Klasyfikacja kobiet:

 1. miejsce: Puchar + medal + 200 zł
 2. miejsce: medal + 150 zł
 3. miejsce: medal + 100 zł

Klasyfikacja zawodników z rankingiem do 1600 FIDE:

 1. miejsce: Puchar + medal + 250 zł
 2. miejsce: medal + 150 zł
 3. miejsce: medal + 100 zł

Klasyfikacja zawodników z rankingiem FIDE 1601-1900

 1. miejsce: Puchar + medal + 250zł
 2. miejsce: medal + 150 zł
 3. miejsce: medal + 100 zł

Nagrody nie są łączone. Przewidziane nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.
Warunkiem otrzymania nagród jest obecność zawodnika na zakończeniu turnieju.

**KLASYFIKACJA CYKLU **

Klasyfikacja generalna

 1. miejsce: Puchar + medal + 1000 zł
 2. miejsce: Puchar + medal +600 zł
 3. miejsce: Puchar + medal + 400 zł
 4. miejsce: 300 zł
 5. miejsce: 200 zł
 6. miejsce: 200 zł
 7. miejsce: 200 zł
 8. miejsce: 100 zł

Klasyfikacja zawodników z rankingiem do 1600 FIDE

 1. miejsce: Puchar + medal + 400 zł
 2. miejsce: Puchar + medal + 250 zł
 3. miejsce: Puchar + medal + 150 zł

Klasyfikacja zawodników z rankingiem FIDE 1601-1900

 1. miejsce: Puchar + medal + 400 zł
 2. miejsce: Puchar + medal + 250 zł
 3. miejsce: Puchar + medal + 150 zł

Klasyfikacja kobiet:
1. miejsce: Puchar + medal +400 zł
2. miejsce: Puchar + medal + 250 zł
3. miejsce: Puchar + medal + 150 zł

Klasyfikacja juniorów do lat 18:
1. miejsce: Puchar + 400 zł
2. miejsce: Puchar + 250 zł
3. miejsce: Puchar + 150 zł

Do klasyfikacji rocznej brane pod uwagę będą 3 najlepsze wyniki z wszystkich turniejów. W przypadku równej liczby punktów decyduje większa liczba pierwszych miejsc (w dalszej kolejności większa liczba drugich miejsc itd.) W klasyfikacji rocznej można zdobyć tylko jedną nagrodę.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy szachów bez względu na posiadany ranking.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01.02.2024 poprzez formularz zgłoszeniowy na https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5163881266151424/signup

Liczba gwarantowanych miejsc w turnieju jest ograniczona - 121! Decyduje kolejność opłacenia wpisowego w wysokości 80 zł na konto bankowe Klub Sportowy Kingsofchess Kraków, Santander Bank 29 1090 1766 0000 0001 5276 1543. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, nazwę turnieju. Zawodnikom urodzonym w roku 1959 lub wcześniej, zawodnikom urodzonym w roku 2006 lub później oraz zawodnikom Klubu Sportowego Kingsofchess przysługuje zniżka 25%. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
W dniu rozgrywek zgłoszenia możliwe tylko w razie wolnych miejsc do 9:45 i wpisowe wzrasta o 50%.
Zawodnicy, którzy są potwierdzeni na liście startowej (zielony ptaszek) mogą przyjść bezpośrednio na 1. rundę!

Kontakt - szachowyfestiwal@gmail.com

HARMONOGRAM

03 lutego 2024 r.
• 9:15 - 9:45 - przyjmowanie ostatnich zgłoszeń
• 9:50 – otwarcie turnieju
• 10:00 - 15:30 - rundy I-IX
• 15:45 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród

USTALENIA KOŃCOWE

• Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach
• Turniej zgłoszony jest do FIDE
• Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją wykorzystania wizerunku do celów marketingowych.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Zawodnicy i zawodniczki poniżej 18. roku życia na czas turnieju znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji komunikatu.

Dyrektor Turnieju
GM Zbigniew Pakleza

szachowyfestiwal@gmail.com

chess:manager