OPEN A 55. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina

17.08.2019
25.08.2019
Data
Polanica-Zdrój
POL
Miasto
90'/40
+30' +30"
Tempo
9/9
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Warakomski, Tomasz 2497 8.0
2. Kozak, Antoni 2354 7.0
3. Miś, Mieszko 2296 7.0
4. Grabarczyk, Mirosław 2362 6.5
5. Ogłaza, Oskar 2367 6.5
Zobacz wszystkich 112 zawodników

55. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina

Polanica-Zdrój 17-25.08.2019 r.

pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego

**Organizatorzy: **
Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1–3,
Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój

**Grupy turniejowe: **
OPEN A – turniej z rankingiem FIDE powyżej 1700.
OPEN B – turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat.
OPEN C – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 i bez rankingu FIDE
OPEN D – turniej dla dzieci do lat 14
OPEN E – turniej dla dzieci do lat 10
OPEN F – turniej dla osób bez kategorii szachowej

**System rozgrywek: **
OPEN A, B – 9 rund, tempo gry 90 min / 40 pos. + 30 min + 30 s/pos.
OPEN C, D, E, F – system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 90 min + 30 s/pos.
Grupy A, B,C,D,E zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

**Sala Gry: **
OPEN A, B, C Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2
OPEN D, E Gimnazjum, Polanica-Zdrój ul. Zdrojowa 32
Biuro zawodów będzie czynne 16.08.2019 od godz. 14:00 w Teatrze Zdrojowym
Strona Festiwalu: www.rubinstein.dzszach.pl

**Terminarz rozgrywek: **
16.08.2019 potwierdzanie udziału do godz. 21:00 grupy C, D, E, F
17.08.2019 potwierdzanie udziału do godz. 13:00 grupy A i B
17-25.08.2019, 9:30 rundy I–IX grupy C, D, E, F; 15:00 rundy I-IX grupy A, B
25.08.2019 14:00 zakończenie grup C, D, E, F; 20:00 zakończenie grup A, B

Wpisowe:
OPEN A:
ranking FIDE od 2200 – 130 PLN
ranking FIDE 2000-2199 – 150 PLN
ranking FIDE 1900-1999 – 160 PLN
ranking FIDE 1800-1899 – 170 PLN
ranking FIDE 1600-1799 – 200 PLN
Organizator ma prawo dopuścić do udziału w OPEN A nie więcej niż 10 zawodników z rankingiem FIDE od 1600 do 1699 wg listy FIDE z dnia 1.08.2019 r.
OPEN B – 120 PLN, zawodnicy urodzeni w 1939 r.i starsi – zwolnieni z wpisowego
OPEN C (ranking FIDE do 2000) – 150 PLN
OPEN D i E – 70 PLN,
OPEN F – 40 PLN
Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego. W celu ustalenia szczegółowych warunków prosimy o kontakt z organizatorem.
Zawodnicy KS Polanica-Zdrój są zwolnieni z wpisowego.
**Wpisowe można wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego nr 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 do dnia 13.08.2019 r. **
Wpisowe płatne gotówką na miejscu jest wyższe o 10 zł.

**Kontakty, Zgłoszenia: **
zgłoszenia do 01.08.2019 e-mail: polanica@dzszach.pl
online - formularz na serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl
Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3, email: biuro@dzszach.pl

**Nagrody: **
OPEN A (od 1800 FIDE) – 1. miejsce 4000 PLN
OPEN B (turniej seniorów) – 1. miejsce 1500 PLN
OPEN C (do 2000 FIDE) – 1. miejsce 2000 PLN
OPEN D, E, F – nagrody rzeczowe lub finansowe, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników
W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.
Nagrody w kwotach brutto. Nagrody odbiera się osobiście.

Postanowienia końcowe: **
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Zawodnik może się spóźnić na rundę 60 min. We wszystkich grupach obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 pos. bez zgody sędziego. Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Podczas festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące: turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy kulturalne i sportowe. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach 1-7**. Należy to zgłosić sędziemu głównemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii danej rundy, a w przypadku pierwszej partii do 16.08.2019 godz. 21:00.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach i PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

chess:manager