WRZEŚNIA CUP 2021

18.09
2021
Data
Września
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
WRZEŚNIA CUP 2021
WRZEŚNIA, 18.09.2021 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
- integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator, partnerzy
- Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

3.Termin i miejsca zawodów
- 18.09.2021 r. (sobota)
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.

Wstępny program minutowy:
9.00 – 9.40 weryfikacja zawodników
9.40 – 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.00 – 13.30 rywalizacja: rundy I – VII
ok. 13.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie

4.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2003 r. i młodsi): 20 zł, pozostali: 30 zł.
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 17.09.2021 włącznie (do tego dnia należy opłacić również wpisowe)
- limit uczestników ustala się na: 70 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

5.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 lub 9 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) lub 10 minut + 5 sekund na każdy ruch. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

6.Nagrody
OPEN
Miejsce I – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar.
Najlepsza dziewczynka w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Najlepszy chłopiec w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KATEGORII WIEKOWYCH, W KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA KOŃCOWA.

7.Informacje dodatkowe
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie.
• Opłaty wpisowe w całości przeznaczone są na organizację turnieju, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Wrzesiński

chess:manager