Otwarte Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego - OPEN + juniorzy starsi

11.05
2024
Data
Szymanów
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego
Powiatowe Eliminacje LZS w Szachach Indywidualnych
Szymanów, 11.05.2024

I. CEL
Wyłonienie mistrzów powiatu trzebnickiego w kategorii open i juniorów
Wyłonienie zawodników awansujących do finału dolnośląskiego LZS

II. ORGANIZATORZY

Biały Król Wisznia Mała
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Trzebnicy
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

III. MIEJSCE I TERMIN:
Miejsce: Świetlica Wiejska w Szymanowie, Lipowa 1
Termin: sobota, 11 maja 2024 r. - rozpoczęcie o godz. 10.00, potwierdzenie udziału do godz. 9.45

IV. TERMINARZ ROZGRYWEK:
OTWARCIE o godz. 10.00
I runda – godz. 10.10
ZAKOŃCZENIE ok. godz. 15.30

V. SYSTEM ROZGRYWEK:

Grupa open + juniorzy starsi (2006-2008)
9 rund tempem 10'+5" systemem szwajcarskim
Turniej będzie zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.
W grupie mogą wziąć udział młodsi zawodnicy, nie będą jednak wówczas klasyfikowani w LZS.

Grupa juniorów młodszych (2009-2011) i młodzików (2012 i młodsi)
6 rund tempem 20'+10" systemem szwajcarskim
Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

O kolejności miejsc we wszystkich grupach decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku równej liczby punkty pomocnicze wg kolejności: 1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progres, 4) liczba zwycięstw.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są poprzez serwis turniejowy oraz na maila organizatora lukasz.butkiewicz@dzszach.pl lub poprzez formularze turniejowe do dnia 9 maja 2024 lub osobiście do 9:45 w dniu zawodów. Wpisowe do turnieju wynosi 30zł, niezależnie od grupy turniejowej. Zwolnieni z wpisowego zawodnicy z tytułem GM/WGM i IM/WIM. Ilość miejsc łącznie w obu grupach ograniczona do 80- decyduje kolejność zgłoszeń!

VII. NAGRODY:

Turniej seniorzy+ juniorzy starsi

W klasyfikacji generalnej:
• I miejsce - 400 zł
• II miejsce - 300 zł
• III miejsce - 200 zł

Nagrody dodatkowe wypłacane w następującej kolejności:

W klasyfikacji kobiet
• I miejsce – 100zł
W klasyfikacji osób niepełnosprawnych
• I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji seniorów(55+)
• I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji do rankingu 2000:
• I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji do rankingu 1800:
• I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji zawodników powiatu trzebnickiego (mieszkaniec lub reprezentant klubu)
• I miejsce - 100 zł
Najlepszy junior
• Nagroda rzeczowa

MOŻNA UZYSKAĆ TYLKO JEDNĄ Z WYMIENIONYCH WYŻEJ NAGRÓD

W grupie juniorów młodszych i młodzików nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca, dla najlepszej dziewczyny i najlepszego nienagrodzonego zawodnika z powiatu trzebnickiego. W grupie junior młodszy+ młodzicy do wygrania dofinansowanie do obozu szachowego przy 60 Memoriale Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdroju. Uzyskują je zawodnicy wyłącznie z powiatu trzebnickiego, kolejno:
najlepszy zawodnik i zawodniczka, oraz najlepszy młodzik (do lat 12)

VIII. KLASYFIKACJA LZS
Dotyczy wyłącznie mieszkańców lub reprezentantów klubów z powiatu trzebnickiego.
W każdej z niżej wymienionych kategorii( osobno kobiety/dziewczyny, mężczyźni/chłopcy) 2 najlepszych zawodników uzyska awans do finału wojewódzkiego. Ponadto nagrody honorowe (statuetki, medale, dyplomy) dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii.
 Senior i seniorka
 Junior i juniorka starsza (rocznik 2008-2006)
 Junior i juniorka młodsza (rocznik 2011-2009)
 Młodzik i młodziczka (rocznik 2012 i młodsi)

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
Na miejscu dostępne będą kawa oraz herbata oraz drobny poczęstunek, a także ciepły posiłek po jednej z rund.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach 2005 r. z późniejszymi zmianami. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii.

chess:manager