I Turniej Szachowy Niebieska Szachownica

23.08
2022
Data
Suwałki
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
0/7
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Pieczulis, Błażej 1527
2. Pojawa, Jakub 1450
3. Pieczulis, Hubert 1447
4. Boguszewski, Kacper 1215
5. Tylenda, Łukasz 1171
Zobacz wszystkich 15 zawodników
1240
śr. ranking
13
śr. wiek
4
kobiety
11
zawodników z ELO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I Turniej Szachowy Niebieska Szachownica

CEL
• Pokazanie dnia pracy „w mundurze”.
• Podnoszenie umiejętności gry w szachy.
• Integracja środowiska szachowego.
• Przyjemne spędzenie czasu wolnego w okresie wakacyjnym.

ORGANIZATORZY
• Zarząd terenowy NSZZP KMP Suwałki
• Łukasz Jasionowski kom.: 507 047 624.
• Sędzia główny: Paweł Jaroch, kom. 692 244 586, e-mail: paweljaroch84@gmail.com

Termin i miejsce:
• 23.08.2022 r. (wtorek)
• Komenda Miejska Policji, ul. Pułaskiego 26-sala konferencyjna KMP, 16-400 Suwalki

HARMONOGRAM TURNIEJU
• 16:00-16:30 – przyjazd uczestników, potwierdzenie udziału u sędziego
• 16:30-16:35 – powitanie, przypomnienie przepisów gry
• 16:35-19:30 – rundy I-VII
• 19:35 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju

UCZESTNICY
• W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni do lat 18 uczestniczący w jednej grupie z osobnymi klasyfikacjami do
lat 18, 14 i 10.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń, gdy liczba chętnych przekroczy jego
możliwości lokalowe (max 40 osób).
• Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez serwis turniejowy oraz na e-mail sędziego zawodów.(należy podać
imię i nazwisko zawodnika oraz imię i nazwisko osoby która wejdzie wraz z zawodnikiem do budynku).
• Serwis turniejowy: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5135398016647168

SYSTEM GRY
• 7 rund rozgrywany systemem szwajcarskim.
• Tempo gry: po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.
• Wszyscy grają w jednym turnieju.

PUNKTACJA POMOCNICZA
• Przy równej ilości punktów (1 – wygrana, ½ – remis, 0 – przegrana), decyduje kolejno:
• średni Buchholz,
• pełny Buchholz,
• liczba wygranych partii,
• wynik bezpośredniego pojedynku,

WPISOWE
• Turniej bez wpisowego

NAGRODY
• Za miejsca I-III w poszczególnych grupach turniejowych - puchary i medale, oraz nagrody rzeczowe.
• Dodatkowe medale dla najlepszej kobiety oraz najmłodszego zawodnika.
• Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

INFORMACJE KOŃCOWE
• Uprasza się o wcześniejszy przyjazd tak, aby turniej mógł rozpocząć się zgodnie z harmonogramem.
• W zawodach obowiązują aktualne przepisy PZSzach i FIDE.
• Opiekę wychowawczą podczas turnieju sprawują rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.
• Ubezpieczenie osób grających i towarzyszących pozostaje w ich zakresie. Zakład nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe na terenie Komendy miejskiej Policji w Suwałkach
• Akceptując komunikat organizacyjny turnieju uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora
podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji wyników.
• Akceptując komunikat organizacyjny turnieju uczestnicy oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych.
• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.
• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator turnieju.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
• Organizator zapewnia napoje – wodę, herbatę i kawę.
• Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w turnieju – pomimo wcześniejszego zgłoszenia –
proszone są o powiadomienie o tym fakcie organizatora lub sędziego głównego.

chess:manager