Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów strefa centralna grupa D-11

13.04.2024
14.04.2024
Data
stęszew
POL
Miasto
60'
Tempo
5/5
Rundy

Kojarzenia

Białe Wynik Czarne
1. Bernat, Maja 1 : 0 Stachowiak, Nina
2. Jankowska, Jagna 0 : 1 Antkowiak, Julia
3. Lesień, Małgorzata 0 : 1 Babiak, Lena

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Bernat, Maja 4.5
2. Babiak, Lena 4.5
3. Antkowiak, Julia 3.0
4. Jankowska, Jagna 2.0
5. Lesień, Małgorzata 1.0
Zobacz wszystkich 6 zawodników

Komunikat organizacyjny
Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików
STREFA CENTRALNA
13-14.04.2024r.

 1. Cel zawodów:
   wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików,
   wyłonienie Mistrzów i Mistrzyń Juniorów i Młodzików Strefy Centralnej,
   umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych,
   popularyzacja szachów dziecięcych w województwie wielkopolskim,
   integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce,

 2. Organizator:
   Wielkopolski Związek Szachowy
   Urząd Gminy Stęszew
   Pełnomocnik Strefy Centralnej – Krzysztof Rozumek
   Dom Kultury w Stęszewie
   ASSz Lipno Stęszew

 3. Podział na strefy:
  Strefa centralna – Poznań oraz powiaty poznański i śremski.

 4. Termin i miejsce:
  Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów zostaną przeprowadzone:
  - w dniach 13-14.04.2024 r. roku, grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17;
  - w dniu 14.04.2024 r. roku, grupy C9, D9.

Miejsce imprezy: Hala Widowiskowo-sportowa w Stęszewie, ul. Poznańska 22 Stęszew.

Zapisy:
- przez Internet na stronie turnieju w chessmanager do 12.04.2024 r. do godz.20.00
- na miejscu przed rozpoczęciem turnieju do godz. 8.45 w przypadku wolnych miejsc, od II rundy.

Odprawa techniczna:
- godz. 8.45 w dniu 13.04.2024 r., grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17;
- godz. 8.45 w dniu 14.04.2024 r., grupy C9, D9.

Rundy:
- grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17 – 13-14.04.2024 r.;
I i V runda o godz. 9.00, kolejne po zakończeniu poprzedniej,
- grupy C9, D9 - 14.04.2024 r.
I runda o godz. 9.00, kolejne po zakończeniu poprzedniej,
Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut od rozpoczęcia rundy, przegrywa partię walkowerem.

Zakończenie Półfinałów 14.04.2024 r. ok. godz. 16.45.

 1. Zalecany system rozgrywek:
  W zależności od ilości uczestniczących zawodników zostanie zastosowany system "każdy z każdym" lub szwajcarski na dystansie 7 rund, (minimum 5 rund).
  Zalecane tempo gry oraz ilość rund - umożliwiające zdobycie kategorii szachowych, w grupach C9, D9 - 30 minut na partię dla zawodnika, w grupach C11, D11, C13, D13, C15, D15, C17, D17 - 1 godz. na partię dla zawodnika -może być stosowane tempo 30’+30” na ruch w przypadku zastosowania zegarów elektronicznych.
  Łączenie grup w przypadku małej liczby startujących w danej grupie nie jest zalecane, jeżeli jednak w danej grupie wystartuje poniżej 6 zawodników, grupa zostanie połączona z inną grupą wiekową (chłopcy/dziewczynki) z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji dla każdej z grup.
  Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

C9 / D9, rocznik 2015 i młodsi,
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5174722965274624 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5108889706561536

C11 / D11, roczniki 2013-2014,
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5115912749842432 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5119806976557056
C13 / D13, roczniki 2011-2012,
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4879744879820800 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5092305898307584
C15 / D15, roczniki 2009-2010,
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6273084414230528 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6268851858178048
C17 / D17, roczniki 2008-2006.
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5199514657357824 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5124835980607488

Zawodnicy nie posiadający uprawnień do startu bezpośrednio w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów nie mają prawa startować w kategorii innej niż to wynika z ich daty urodzenia.

 1. Uczestnictwo
  Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy zrzeszeni w klubach deklarujących przynależność do Wielkopolskiego Związku Szachowego.
  Zapisy w Internecie przez chessarbiter do 12.04.2024 r. lub na miejscu do godz. 8.45 przed rozpoczęciem turnieju, ale tylko w przypadku wolnych miejsc i od II rundy.
  W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy nie zrzeszeni, którzy zgłoszą się do zawodów w terminie do 12 kwietnia 2024 roku – turnieje umieszczone na chessmanager. Istnieje dla tej grupy również możliwość zapisania zawodnika przez podanie jego danych, takich jak wiek i kategorię na adres e-mail: kfr00@wp.pll ale wyłącznie w tej samej kategorii wiekowej i opłacą później wpisowe na miejscu.
  Kategorie szachowe, zdobyte przez zawodników nie zrzeszonych, pozostają w zawieszeniu do czasu uzyskania przez nich przynależności klubowej.

 2. Wpisowe
  Wysokość wpisowego do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów jest ustalana przez pełnomocników WZSzach na podstawie aktualnego KOF/2024 z 31.12.2023r., pkt 2.1. i wynosi: 35 zł.
  Sposób wpłacania wpisowego określa pełnomocnik strefy – płatne na konto ASSz Lipno Stęszew nr. 64 1020 4027 0000 1402 1109 2196. Wpisowe w całości przeznaczone jest na fundusz nagród oraz na koszty organizacyjne.

 3. Nagrody i wyróżnienia
  Zawodnicy w grupach C9, D9, C11 i D11 zajmujący miejsca 1-8 w każdej grupie wiekowej uzyskują awans do Finałów, w przypadku gdy grupa liczy powyżej 20 osób awans uzyskuje 10 zawodników.

Zawodnicy w grupach C13, D13, C15, D15, C17 i D17 zajmujący miejsca 1-6 w każdej grupie wiekowej uzyskują awans do Finałów, w przypadku gdy grupa liczy powyżej 20 osób awans uzyskuje 8 zawodników.
Miejsc awansujących nie blokują finaliści MPJ w szachach klasycznych z roku poprzedniego i członkowie kadry WZSzach, którzy mają prawo bezpośredniej gry w finałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików.

Lista osób uprawnionych do gry bezpośrednio w finałach jest opublikowana przez Wiceprezesa WZSzach ds. Młodzieży i Szkolenia na stronach WZSZACH.

Zawodnicy zajmujący miejsca I-III w danej kategorii wiekowej otrzymują medale i dyplomy. Organizator może ufundować nagrody rzeczowe w zależności od możliwości finansowych.

 1. Sędziowanie
  Sędziami zawodów mogą być tylko sędziowie posiadający aktualną licencję sędziowską, sędzia główny minimum I klasę sędziowską przy pomocy sędziów asystentów, (rundowych). Sędzią głównym zawodów będzie Pan Krzysztof Rozumek, e-mail: kfr00@wp.pl , sędzia klasy pierwszej.
  Od decyzji Sędziego Rundowego można odwołać się do Sędziego Głównego.
  Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest nieodwołalna.
  Ewentualne zażalenia można składać w terminie do 3 dni po zawodach na ręce Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSzach z odpisem do Wiceprezesa WZSzach ds. Młodzieży i Szkolenia oraz Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.
  Do zażalenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji w wysokości 50zł.
  Sędzia główny ma obowiązek złożyć sprawozdanie sędziowskie w formie elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia turnieju, zgodnie z wymogami WZSzach.

 2. Koszty
  Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby.

 3. Uwagi końcowe
  Do startu w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów nie jest wymagane posiadanie licencji szachowej.
  Zawodnik nie startujący w Półfinałach może być dopuszczony do Finału Mistrzostw Wielkopolski jedynie w przypadku choroby bądź innych udokumentowanych ważnych przyczyn rodzinnych, zgłaszając pisemne usprawiedliwienie do Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia oraz Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Półfinałów MWJ.
  Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice względnie opiekunowie klubowi. Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna.
  Za zdolność zdrowotną oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest zawodnik, klub lub rodzice.
  Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
  Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
  a) dla zawodników – przegrania partii,
  b) dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
  W sprawach nie ujętych niniejszym Komunikatem decyduje sędzia główny.
  W turnieju obowiązuje aktualny Kodeks Szachowy oraz przepisy FIDE.
  Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja Regulaminu Półfinału Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików i komunikatu organizacyjnego oraz upoważnia organizatora, sędziego do przetwarzania danych osobowy oraz wizerunku zawodników.
  Grający muszą przestrzegać obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny. W zawodach mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów audiowizualnych z zawodów w celach informacyjnych i promocyjnych, uczestnik PMWJ wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji jego wyników.
  Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
  Kontakt do organizatora:
  Krzysztof Rozumek – tel.: 693-298-245, e-mal: kfr00@wp.pl
  Pełnomocnik Zarządu WZSzach w Strefie Centralnej

chess:manager