Wągrowiecki Turniej Klasyfikacyjny #1

18.07
2021
Data
Wągrowiec
POL
Miejsce
30'
Tempo
5/5
Rundy

REGULAMIN Wągrowieckiego Turnieju Klasyfikacyjnego

1.  Cel rozgrywek
Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży na terenie Wągrowca i okolic,
Edukacja dzieci poprzez grę w szachy,
Możliwość zdobycia V i IV kat. szachowej.
   2.  Organizator
MDK Wągrowiec
HAi - Jacek Haja
e-mail: hajajacek@gmail.com
   3.  Współorganizatorzy i partnerzy
Tu chętnie dopiszemy.
   4.  Strona internetowa
Wyniki zawodów będą dostępne na stronach:
www.chessmanager.com, https://szkolnaligaszachowa.blogspot.com/
   5.  Termin, miejsce
Turniej rozegrany zostanie w niedzielę 18.07.2021 r. w godz. 10.00-15.00
Odprawa techniczna 9.50.
Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
   6.  Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział zawodników z wyższymi kategoriami (zwłaszcza przy nieparzystej liczbie zawodników).
Ilość zawodników ograniczona jest do około 30 osób.
W przypadku większej liczby zawodników, zwłaszcza nie zainteresowanych zdobywaniem kategorii, możliwe będzie utworzenie turnieju "B".
Zgłoszenia mailowo na adres: hajajacek@gmail.com lub poprzez stronę www.chessmanager.com . Możliwe są też zapisy na sali gry do 20 minut przed rozpoczęciem zawodów w przypadku wolnych miejsc.
Wpisowe: wynosi - seniorzy 20 zł/ juniorzy 10 zł (zawiera już opłatę klasyfikacyjną).
Wpisowe należy wpłacać gotówką, przed turniejem.
   7.  System rozgrywek i tempo gry
Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
W przypadku szybszego kończenia poszczególnych rund może być ich 6.
W przypadku zebrania się odpowiednich grup z V kat. i bk możliwe rozgrywki w dwóch grupach.
Tempo gry: P-30’
   8.  Punktacja i ocena wyników
Kolejność miejsc w przypadku równej ilości punktów:
– liczba zdobytych punktów,
– punktacja średnia Buchholza,
– punktacja pełna Buchholza,
– liczba zwycięstw.
   9.  Nagrody
Można uzyskać IV i V kat. szachową.
Dla najlepszego zawodnika puchar. Ponadto upominki dla najlepszej zawodniczki i najlepszych juniorów do 8, 10, 12, 14 i 18 lat.
10.  Sędziowanie
Sędzią głównym jest Jacek Haja sędzia klasy I.
Sędzia główny ma prawo usunąć z sali turniejowej każdą osobę, która rozmawia z zawodnikami podczas gry, głośno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry.
11.  Finansowanie zawodów
Koszty organizacyjne i koszty nagród turnieju pokrywają organizatorzy i współorganizatorzy.
12.  Wytyczne sanitarne:
Turnieje będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi PZSzach i obowiązującymi aktualnie przepisami dotyczącymi trwającej epidemii COVID-19.
W szczególności:
–   turnieje odbywają się bez udziału publiczności, rodzice nie mogą przebywać na sali gry podczas rund (wyjątek, tylko na krótko celem zrobienia zdjęć)
–   zapewniamy środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego
13.  Ustalenia końcowe
Za zdolność zawodników do startu w Turnieju oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator.
Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.
Zawodników niezarejestrowanych w CR PZSzach proszę o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie formularza rejestracyjnego 3.1 ze strony
https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy!

Sala gry, to budynek MDK, ale nie główne wejście (jak do kina), tylk z przeciwnej strony budynku, po schodach na taras! [prawdopodobnie]

chess:manager