TEST C

15.06.2024
16.06.2024
Data
Jelenia Gora
POL
Miasto
30'
+30"
Tempo
3/3
Rundy

Kojarzenia

Białe Wynik Czarne
1. C ½ : ½ A
B 0 Brak przeciwnika

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. B 1.0
2. C 1.0
3. A 1.0

Regulamin Turnieju
1) Organizator 
Szachowy Klub Seniorski C4,
Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra,
Szkoła Języków Obcych „Premium”.

2) Sponsorzy

3) Miejsce i termin
Turniej odbędzie się  w Szkole Języków Obcych „Premium” ul. Okrzei 11 w dniach 15-16.06.2024
Potwierdzenie rejestracji i opłacenie wpisowego w dniu 16.06 w godzinach 9.30-9.45 Start pierwszej rundy: sobota 10.00
W niedzielę V runda rozpoczyna się o godzinie 10.00
4) Cel turnieju 
popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych
integracja środowiska szachowego
efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego.
5) Uprawnieni do gry 
Limit uczestników w turnieju 60 osób.
Grupa A - osoby z rankingiem PZSzach od 1600. Zgłoszona do oceny FIDE
Grupa B - osoby z rankingiem PZSzach od 1400 do 1599
Grupa C- osoby z rankingiem PZSzach od 1100 do 1399
W wyjątkowych sytuacjach organizator może zadecydować o dopuszczeniu do danej grupy osoby z innym rankingiem.
6) Zapisy
Zapisy do turnieju prowadzone są do dnia 14.06.2024 do godziny 20:00 za pośrednictwem serwisu Chessmanager, mailowo: turnieje@jelonka.eu lub sms 880 649 262. W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami, ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników
7) Wpisowe
Grupa A – 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)
Grupa B - 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)
Grupa C – 100 zł od zawodnika + 50 zł kaucja płatne przed turniejem. Zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 80 zł (+50 zł kaucja zwracana po rozegraniu 7 rundy)
8) System rozgrywek
Grupa A - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zdobycia normy na II kat szachową. Grupa zgłoszona do oceny rankingowej FIDE
Grupa B - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zdobycia normy na III kat szachową.
Grupa C - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zdobycia normy na IV lub III kat szachową.
W każdej grupie, w przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim, organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym lub połączenie grup rozgrywkowych.
9) Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim (ew. kołowym).
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 10 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną
10) Nagrody 
Grupa A – Nagrody finansowe dla osób z miejsc 1-3. Nagroda za I miejsce 500 zł, wysokość pozostałych nagród zostanie opublikowana po I rundzie. Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 4-6. Dyplomy dla zawodników z miejsc 1-10.
Grupa B - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3. Ksiązki szachowe dla osób z miejsc 4-6. Dyplomy dla zawodników z miejsc 1-10.
Grupa C - Nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3. Ksiązki szachowe dla osób z miejsc 4-6. Dyplomy dla zawodników z miejsc 1-10.
11) Postanowienia końcowe:
W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby, spełniający kryteria określone w pkt. 5.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
Organizator zastrzega że w wypadku małej ilości zawodników może łączyć grupy
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

chess:manager