III Memoriał Szachowy Mariana Gabrysiaka, Gr. A

09.09.2023
10.09.2023
Data
Jaworzyna Śląska
POL
Miasto
30'
+30"
Tempo
8/8
Rundy

III Memoriał Szachowy Mariana Gabrysiaka, Jaworzyna Śląska, 09-10.09.2023

Gr. A - ranking FIDE do 1799, ranking PZSzach powyżej 1200, 8 rund, 30 minut + 30 sekund, 9-10 września, turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
Gr. B - osoby powyżej 8 lat z rankingiem 1000-1200, 7 rund, 15 minut + 15 sekund, 9 września
Gr. C - juniorzy do 8 lat (rocznik 2015 i młodsi), 7 rund, 15 minut + 15 sekund, 9 września

REGULAMIN

1) Organizator

Organizatorem Turnieju jest Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

2) Miejsce turnieju

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16
Adres Hali: ul. Świdnicka 15a, 58-140 Jaworzyna Śląska
(wjazd na parking przy hali tylko od ul. Świdnickiej).

3) Cel turnieju

Uczczenie pamięci zmarłego w 2010 r. Mariana Gabrysiaka – wieloletniego lidera i organizatora jaworzyńskich szachów.
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży.
Podniesienie poziomu gry uczestników.

4) Uczestnictwo

W Memoriale mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
Memoriał będzie składał się z trzech turniejów.

W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy urodzeni w roku 2005 lub młodsi posiadający ranking PZSzach 1250 lub wyższy. W turnieju mogą grać zawodnicy z rankingiem FIDE do 1799.
W grupie B mogą grać osoby, które ze względu na brak odpowiednio wysokiego rankingu PZSzach lub ze względu na wiek nie mogą grać w turniejach Grupy A lub Grupy C.
W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2015 lub młodsi.

5) System rozgrywek

Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie i tempem:
Grupa A - 8 rund, 30 minut + 30 sekund
Grupa B - 7 rund, 15 minut + 15 sekund
Grupa C - 7 rund, 15 minut + 15 sekund

6) Nagrody

Seniorzy: 6 nagród.
Seniorki: 3 nagrody.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie nagród i postara się nagrodzić około 20% uczestników każdej kategorii. Nagrody będą wręczane tylko podczas zakończenia Turnieju. Nieobecność na zakończeniu oznacza utratę prawa do nagrody, chyba że w konkretnym przypadku Organizator zdecyduje inaczej.

7) Terminarz turnieju

Grupy A (09.09-10.09.2023)
09.09
8:50 Odprawa techniczna
9:00 Runda I
11:10 Runda II
13:20 Runda III
15:30 Runda IV

10.09
9:00 Runda V
11:10 Runda VI
13:20 Runda VII
15:30 Runda VIII
17:40 Zakończenie Turnieju

Grupa B i C (09.09.2023)
8:00-8:30 Potwierdzenie udziału
8:50 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
9:00 Runda I
10:10 Runda II
11:20 Runda III
12:30 Runda IV
13:40 Runda V
14:50 Runda VI
16:00 Runda VII
17:10 Zakończenie Turnieju

8) Sposób przeprowadzenia zawodów

O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:
a) Buchholz zredukowany 1,
b) Buchholz,
c) Sonneborn-Berger
d) Progres
e) Bezpośredni pojedynek
f) Liczba zwycięstw
g) Liczba partii czarnymi

Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 6 lat (2017-),
- dziewczęta do 6 lat (2017-),
- chłopcy do 8 lat (2015-2016),
- dziewczęta do 8 lat (2015-2016),
- chłopcy do 10 lat (2013-),
- dziewczęta do 10 lat (2013-),
- chłopcy do 12 lat (2011-2012),
- dziewczęta do 12 lat (2011-2012),
- chłopcy do 14 lat (2009-2010),
- dziewczęta do 14 lat (2009-2010),
- chłopcy do 18 lat (2005-2008),
- dziewczęta do 18 lat (2005-2008),
- seniorzy,
- seniorki.

W turnieju Gr. B nie będzie podziału na kategorie wiekowe.

Każdy uczestnik od początku turnieju przynależy do swojej kategorii wiekowej. Nie ma możliwości jej zmiany np. w celu uzyskania nagrody w innej kategorii wiekowej (np. junior nie będzie nagradzany w kategorii seniorów; uczestnik z kategorii do 10 lat nie będzie nagradzany w kategorii do 12 lat).

9) Pozostałe ustalenia

a) W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy.

b) Turniej Grupy A zostanie zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

c) Dopuszczalne jest spóźnienie na rundę. Zawodnik będzie mógł przystąpić do rozgrywki, jeżeli będzie miał jeszcze czas na zegarze.

d) Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne (smartwatch, słuchawki itp). Osoby, które z przyczyn zdrowotnych potrzebują korzystać z urządzenia mobilnego, powinny ten fakt zgłosić sędziemu głównemu w trakcie potwierdzenia udziału. Z urządzenia zatwierdzonego przez sędziego można korzystać tylko w jego obecności.

e) Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.

f) Odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą opiekunowie.

g) Prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego zawodów możliwe jest tylko natychmiast podczas partii.

h) Zawodnicy spoza Polski zostaną dopuszczeni do turnieju, jeżeli posiadają numer FIDE.

i) Ilość uczestników ograniczona (wstępnie 120 osób), organizator w razie konieczności może zmienić tę liczbę). Decyduje kolejność zgłoszeń.

j) Po 6 września sędzia zamknie listy startowe. Dopuszczenie zgłoszonych do turnieju po tym terminie nastąpi tylko za zgodą sędziego. Zgłoszenia po 6 września możliwe będą mailowo (na adres gambitmdk@gmail.com) lub na sali turniejowej w dniu zawodów.

k) Wpisowe do każdego z turniejów (do każdej z grup turniejowych) dla osób zgłoszonych do 6 września wynosi 40 zł od osoby (płatne na miejscu przed rozpoczęciem każdego z turniejów).
Wpisowe dla osób zgłoszonych po 6 września wynosi 50 zł od osoby.
Wpisowe dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska jest zmniejszone do 30 zł.
Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych oraz na zwiększenie funduszu nagród.

l) Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.

chess:manager