V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY „Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI”

15.06
2024
Data
Szczawno-Zdrój
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY „Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI”
15.06.2024R.

CEL:
Sportowe upamiętnienie zwycięskiej bitwy Ułanów Legii Nadwiślańskiej za Czerwonym Wzgórzu (gmina Szczawno-Zdrój) z Prusakami
Popularyzacja szachów wśród mieszkańców Szczawna-Zdroju i Kuracjuszy.

ORGANIZATORZY:
Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych
UM Szczawno-Zdrój
MOSiR Szczawno-Zdrój

MIEJSCE:
Hala GIMNASTYCZNA, ul. Sienkiewicza 28, 58-310 Szczawno-Zdrój

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą wziąć wszyscy chętni pod warunkiem uiszczenia wpisowego i dostępnych miejsc.

PROGRAM ZAWODÓW:
15.06.2024 r. (sobota)
Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń od godz. 9:15 do 9:45.
I runda – początek godz. 10:00.
Zakończenie turnieju około 14:30.

WPISOWE:
- 45 PLN, płatne na konto Wałbrzyskiego Klubu Szachowego Hetman Wałbrzych
BNP PARIBAS 14 1600 1462 1820 4660 9000 0001 do dnia 14.06.2024r z dopiskiem „(Imię i Nazwisko zawodnika) – Z Ziemi Włoskiej”
- lub 50 PLN gotówką w dniu zawodów.

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 531 372 400, e-mail: hetman@szachy.walbrzych.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski 7 rund, tempo gry wynosi 10 min na partię + 5 sek. na pos.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE szachów szybkich.
Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza wg najnowszych zaleceń FIDE.
NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje słodkości.

W kategorii OPEN:
- I miejsce 450zł + puchar
- II miejsce 350zł
- III miejsce 250zł
- IV miejsce 100zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 80 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN Wałbrzych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN Wałbrzych; Obowiązują aktualne obostrzenia COVID.

chess:manager